25. června  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Josef odpouští svým bratrům

Josefa prodali jeho bratři do otroctví, a tak se dostal do Egypta (Mozaika ze 13. století z Baziliky sv. Marka v Benátkách) - Foto:  Web Gallery of Art

Josefa prodali jeho bratři do otroctví, a tak se dostal do Egypta (Mozaika ze 13. století z Baziliky sv. Marka v Benátkách)Foto:  Web Gallery of Art

Biblický text: Genesis 50,15-26;
Host pořadu: Pacifik Matějka

Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ 

Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení.«“ 

Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ 

Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ 

Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Josef sídlil v Egyptě i s domem svého otce a byl živ sto deset let. Syny Efrajimovy viděl do třetího pokolení. Též synové Makíra, syna Manasesova, se zrodili na Josefova kolena. 

Potom Josef svým bratrům řekl: „Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.“ A zapřisáhl syny Izraelovy slovy: „Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti.“ 

I umřel Josef, když mu bylo sto deset let; nabalzamovali ho a položili do rakve v Egyptě. 

 

Josef odpouští svým bratrům. Biblický text: Genesis 50,15-26. Host pořadu: Pacifik Matějka. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas