Nádherné iluminace ze Života a utrpení sv. Václava poprvé v Národním muzeu

24. březen 2010

Včera byla v budově Národního muzea byla slavnostně zahájena výstava Kníže Václav – světec a panovník. Muzeum ve spolupráci s Rakouskou národní knihovnou a díky podpoře UNIQA pojišťovny představuje iluminované rukopisy a další výtvarná díla, která reflektují zcela zásadní osobnost pro českou státnost – knížete Václava. Výjimečnost výstavy potvrzuje také záštita prezidenta ČR Václava Klause.

Středobodem výstavy je iluminovaný rukopis Život a utrpení sv. Václava, návštěvník má však možnost seznámit se i s dalšími cennými díly s václavskou tématikou.

„Jedná se o naprosto jedinečnou událost, jistý zlatý hřeb mezi výstavami, které Národní muzeum pro veřejnost připravilo v první půlce letošního roku. Výstava není velká svým rozsahem, ale naprosto unikátní svým obsahem. Tolik vzácných rukopisů společně na jedné výstavě je mimořádnou příležitostí seznámit se s nejcennějšími skvosty se svatováclavskou tématikou, která se jen tak nebude opakovat,“ hodnotí Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Sv. Václav slouží mši. Život a utrpení sv. Václava. Jižní Německo/Rakousko, kolem 1590/1600. UNIQA Group.

Výstava byla v jiném pojetí představena na přelomu minulého a letošního roku Rakouskou národní knihovnou ve Vídni. Jejího zahájení se zúčastnil i rakouský prezident. „Oproti Vídni jsme rukopisnou výstavu obohatili, zvláště zápůjčkou busty sv. Václava od Metropolitní kapituly u sv. Víta,“ vysvětluje ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera a dodává: „Naše výstava by měla díky architektuře sevřenějšího výstavního prostoru dosáhnout většího dojmového efektu, než tomu bylo ve Vídni. Rukopisy představené již ve Vídni budou doplněny také exponáty z našich sbírek.“

Život a utrpení sv. Václava, jeho předloha a další rukopisy s václavskou tématikou

Základ výstavy tvoří rukopisy zapůjčené z Rakouské národní knihovny, jejíž sbírky ukrývají řadu cenných knih, pocházejících z českých zemí. Iluminovaný rukopis Život a utrpení sv. Václava pochází z konce 16. století. Jedná se o jeden z nejkrásněji iluminovaných svatováclavských rukopisů, který byl s největší pravděpodobností určen císaři Rudolfu II. „V Národním muzeu je tento rukopis poprvé představen české veřejnosti,“ upozorňuje Lukeš. Rukopis zakoupil před několika lety rakouský pojišťovací koncern UNIQA Group, jehož česká pobočka výstavu sponzoruje. Iluminace, která byla vybrána na výstavu a na které kácí sv. Václav šibenice, má symbolicky reprezentovat jeho milosrdenství.

První list rukopisu Vita Et Martyrium Sancti Venceslai

Součástí výstavy je rovněž rukopis Icones historici, vitam et martyrium sancti Venceslai..., který byl předlohou rukopisu Život a utrpení sv. Václava. „V roce 1585 ho iluminoval dvorní malíř Matyáš Hutský. Nebyl určen nikomu menšímu než českému místodržícímu arcivévodovi Ferdinandovi,“ objasňuje Sekera. Matyáš Hutský zde zachytil cyklus jagelonských fresek ze svatováclavské kaple chrámu sv. Víta.

Kolem ústředního rukopisu jsou shromážděny další cenné skvosty s václavskou tématikou. Relikviář v podobě busty svatého Václava vyrobený z pozlaceného stříbra věnoval svatovítské katedrále král Vladislav Jagelonský na přelomu 15. a 16. století. Skvostně iluminovaný Házmburský rukopis pořídil český šlechtic Jan z Házmburka pro českého krále Ferdinanda I. Unikátní iluminace v tomto rukopisu zachycují fresky s portréty českých panovníků, které zničil v roce 1541 velký požár Pražského hradu. Svatého Václava představuje Házmburský rukopis jako křesťanského rytíře.

O dějinách české knižní malby

Výstavu rakouských rukopisů doplňuje malá výstava o dějinách české knižní malby, která návštěvníka provází od středověkých iluminací v rukopisech 14. století až po knižní ilustrace Josefa Mánesa. Tzv. Velislavova bible, která vznikla před polovinou 14. století, zpodobňuje sv. Václava při modlitbě a rozdílení almužen. Na iluminacích Krumlovského kodexu přibližně z téže doby sv. Václav vykupuje pohanské děti a setkává se s císařem ve Wormsu a v rukopise Liber viaticus kancléře Karla IV. Jana ze Středy z poloviny 14. století vymaloval středověký iluminátor zavraždění sv. Václava ve Staré Boleslavi. České iluminátorské umění pozdního středověku reprezentuje na výstavě Svatovítský misál Martina Starého z konce 70. let 15. století, v němž významný český iluminátor Valentin Noh z Jindřichova Hradce zobrazil postavu sv. Václava jako součást iniciály „I“.

Setkání Radislava a sv.Václava. Život a utrpení sv.Václava. Praha, 1585 (Matyáš Hutský). ÖNB,Cod.Ser.n. 2633.

Svatý Václav se, jako nejvýznamnější český světec, v knižních ilustracích objevoval i v pozdějších tištěných knihách. Na výstavě je například grafická ilustrace dřevořezu v proslulé Kronice české Václava Hájka z Libočan z roku 1541, iluminace Narození sv. Václava ve sbírce Obrázky k českým dějinám českého malíře Matouše Ornyse z roku 1571 nebo barokní mědiryty Narození sv. Václava.

Nejmladšími ilustracemi, které prodlužují kontinuitu sv. Václava jako námětu knižní ilustrace, jsou dvě grafiky Jana Konůpka z první poloviny 20. let minulého století.

Hollareum stráží socha sv. Václava

Umělecká díla inspirovaná osobností sv. Václava provázejí návštěvníka bezprostředně od vstupu do výstavy. Jako strážce vystavených exponátů jej přivítá replika sochy sv. Václava od Petra Parléře z chrámu sv. Víta z roku 1373, která byla v polovině 19. století odlita pro tehdejší expozici Národního muzea v Nostickém paláci na Příkopě. Výstavní prostory Hollarea jsou při této příležitosti veřejnosti zpřístupněny naposled před tím, než se historická budova před rekonstrukcí definitivně uzavře.

Návštěvníkům je k dispozici audiovizuální stolek s komentovanými výjevy z vystavených rukopisů. Mohou si také zakoupit katalog výstavy v trojjazyčném (německo-česko-anglickém) provedení.

Pojistná hodnota vystavovaných exponátů z Rakouské národní knihovny se vyšplhala téměř k jednomu miliónu eur. Nejcennějším rukopisem jsou Obrázky k českým dějinám, které iluminoval Matouš Ornys. Národní muzeum klade velký důraz na bezpečnost. Exponáty budou vystaveny v bezpečnostních klimatizovaných vitrínách.

Výstava je zpřístupněna v rámci vstupného do hlavní budovy Národního muzea, tedy za 150 Kč pro dospělého návštěvníka, rovněž si lze zakoupit společnou zvýhodněnou vstupenku pro novou i hlavní budovu. Slevy jsou poskytovány dle platného ceníku Národního muzea. Pro návštěvníky, kteří si budou chtít prohlédnout jen výstavu Kníže Václav – světec a panovník, je připravena speciální vstupenka platná pouze pro tuto výstavu, jež bude stát 60 Kč pro dospělé, 40 Kč pro ty, kteří mají nárok na snížené vstupné, a 30 Kč na žáka pro školní výpravy. Další informace najdete na www.nm.cz nebo www.knizevaclav.cz.

Výstava Kníže Václav – světec a panovník (24. března – 2. května 2010)
Národní muzeum – hlavní budova, Václavské náměstí 68
Praha, 23. března 2010

autor: Národní muzeum
Spustit audio