Flosman Oldřich (1925 - 1998)

Oldřich Flosman - Foto: archiv autora

Oldřich FlosmanFoto: archiv autora

Po svém nástupu na Pražskou konzervatoř se věnoval hudbě ve více oborech. Kompoziční vzdělání si doplnil o studium hry na klarinet a harfu. Jeho učitelem v oboru skladba byl v letech 1941 - 1946 Karel Janeček, na hudební fakultě AMU potom studoval u Pavla Bořkovce (1946 - 1950).

Byl členem Lidového souboru konzervatoře, jako skladatel a upravovatel pracoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Zde v letech 1960 - 1962 působil také jako umělecký vedoucí. Díky těmto aktivitám je autorem mnoha úprav lidových, vojenských, estrádních i masových písní. Koncertní tvorba Oldřicha Flosmana je výrazně ovlivněna folklórními podněty. Komponoval orchestrální, koncertantní, vokální i jevištní díla. Často bývá v jeho hudbě spatřován vliv tvorby Dmitrije Šostakoviče a Sergeje Prokofjeva. Z jeho díla stojí za zmínku tři symfonie (I.-1964, II.-1974, III.-1984), Symfonická fuga pro orchestr (1977), Symfonie-Koncert pro klavír a orchestr (1979), několik sólových koncertů - např. Concertino pro fagot a orchestr (1956), Koncert pro flétnu (1969), lesní roh (1970), hoboj (1990), dále taneční scéna Partyzánka (1959), baletní jednoaktovka Pierot a Kolombina (1957), Pět madrigalů pro smíšený sbor a capella (1965) ad. Vedle toho psal i operety, hudbu k rozhlasovým hrám nebo celostátním spartakiádám. Během života dosáhl několika vysokých veřejných funkcí. Byl ředitelem Ochranného svazu autorského, členem Přípravného výboru a poté Ústředního výboru Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Svazu československých skladatelů, programové komise festivalu Pražské jaro či hlavním dramaturgem umělecké agentury Pragokoncert. 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

Tituly k prodeji:
Koncert pro hoboj a orchestr 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas