Fried Alexej (nar. 1922)

Alexej Fried - Foto: archiv autora

Alexej FriedFoto: archiv autora

Autor je všestranným hudebníkem, který tvořivým způsobem zasáhl do sféry vážné i populární hudby. Po druhé světové válce založil zábavní orchestr v Brně a začal také studovat na místní konzervatoři klavír u Anny Skalické a skladbu u Theodora Schaeffera. V roce 1947 přešel na konzervatoř do Prahy, kde byl žákem Emila Hlobila. Studia na hudební fakultě AMU zahájil v roce 1948 a podařilo se mu je dokončit ve třídě Pavla Bořkovce v roce 1953.

Po svém příchodu do Prahy spolupracoval jako aranžér s jazzovými orchestry Karla Vlacha a Ladislava Habarta a několik orchestrů také sám vedl. Stál v čele Lidového souboru Pražské konzervatoře (1949 - 50), vedl Orchestr Jaroslava Ježka (1950 - 51), Velký estrádní soubor Právnické fakulty UK (1951 - 53) a Velký taneční orchestr v Československém rozhlase (1953 - 55). Výrazně se uplatnil také jako organizátor. Působil jako tvůrčí tajemník SČS (1961 - 63), jako umělecký ředitel Mezinárodního jazzového festivalu v Praze (1954 - 68) a ve stejné funkci byl činný i v Armádním uměleckém souboru (1964 - 67). Jako skladatel (od roku 1955 ve svobodném povolání) bývá zařazován k tzv. třetímu proudu, tedy ke snahám o syntézu jazzu a vážné hudby. Orientuje se převážně na instrumentální díla pro obsazení symfonického orchestru, např. Trojkoncert pro flétnu, klarinet lesní roh a orchestr (1971), Koncert pro orchestr (1974); jazzového orchestru, např. Akt pro flétnu a big band (1968), Salut pro sopránový saxofon (flétnu) a big band (1987) nebo variabilních komorních souborů, např. Sonatina drammatica pro housle a klavír (1975). 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas