Hejnar Robert (nar. 1969)

Robert Hejnar - Foto: archiv autora

Robert HejnarFoto: archiv autora

Robert Hejnar (nar. v Olomouci) vystudoval klavír na pražské konzervatoři a skladbu u prof. Ivana Kurze na pražské HAMU (1998). Od roku 2005 nastoupil na téže fakultě ke studiu skladby v doktorském studijním programu (školitel prof. Ivan Kurz). V současné době působí jako profesor skladebných nauk na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.

Je autorem skladeb vokálně-symfonických (Stabat Mater pro soprán, alt, dětský sbor, symfonický orchestr a varhany – 1997, Tres psalmi /130, 23, 70/ pro alt /mezzosoprán/ a symfonický orchestr – 1993), orchestrálních (Elysium pro klavír a symfonický orchestr – 2010, Sen úzkosti pro flétnu a symfonický orchestr – 1994, Hommage à Concerto grosso pro violoncello a komorní smyčcový orchestr – 1996, Andersenovy pohádky pro klavír, komorní orchestr a dětský balet – 1995, Variace pro flétnu a komorní smyčcový orchestr – 1991), sborových (Ave Maria pro dětský sbor a varhany – 2002), komorních (Pan a Apollón pro hoboj a harfu – 1995, I. sonáta pro klavír „Vyzvánění“ – 1992), i elektroakustických (Niobe – 1996). 

Za kantátu Tres psalmi (130, 23, 70) získal R. Hejnar v roce 1994 Cenu Nadace Českého hudebního fondu a za oratorium Stabat Mater v roce 1998 Cenu Nadace Leoše Janáčka. 

Tituly k prodeji:
Elysium pro klavír sólo a symfonický orchestr
Hommage à Concerto grosso
Lorelei pro housle sólo, komorní smyčcový orchestr a klavír 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas