Hurník Ilja (1922 - 2013)

Ilja Hurník - Foto: archiv autora

Ilja HurníkFoto: archiv autora

Své hudební vzdělání započal v rodné Ostravě a již v roce 1933 mu byly jako jedenáctiletému vydány první dětské klavírní skladby. Po odchodu do Prahy pokračoval studiem klavíru u Viléma Kurze (1938) a Ilony Štěpánové-Kurzové (1945 - 48, 1948 - 52), v jejíž třídě dokončil mistrovskou školu konzervatoře i hudební fakultu AMU. Jeho učitelem skladby byl v letech 1941 - 44 Vítězslav Novák.

V letech 1974 - 79 vyučoval skladbu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, několik let působil i na konzervatoři v Praze. V oblasti hudby se intenzivně věnuje interpretační a skladatelské činnosti, zasahuje však i do jiných oborů. Uplatňuje se jako spisovatel, scénárista a pedagog. Jako klavírista byl ve své době vyhledávaným interpretem děl Janáčka a Debussyho. Napsal také několik instruktivních skladeb. S Petrem Ebenem sepsali českou verzi Orffovy školy (1966), tiskem byla vydána i jeho škola Čtyřruční hra (1981). V jeho díle můžeme nalézt lidové názvuky rodného slezského kraje, celkovým charakterem své hudby však tíhne k neoklasicismu. Je autorem širokého spektra děl od oper a baletů, přes vokální, symfonické a koncertantní partitury až ke komorním a klavírním skladbám. Některá jeho díla - písňový cyklus Květiny (1940), balet Ondráš (1949), Sonata da camera (1953) - byla oceněna na mezinárodních soutěžích. 

Tituly k pronájmu - viz Hudebniny k pronájmu (*.pdf) 

Tituly k prodeji:
Dvanáct klavírních preludií
Hudba pro klavír
Koncert pro flétnu a komorní orchestr
Koncert pro flétnu a komorní orchestr - klavírní výtah
Symfonie in C 

 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas