Návrat sokolů do České republiky

3. prosinec 2010

Přednáškový cyklus „Posezení s...“, který tradičně připravuje plzeňská zoo, pokračuje. Další přednáška proběhne v úterý 7.12. v Divadélku JoNáš v Měšťanské besedě v Plzni v 18:00 hodin. Vyprávět bude tentokrát ornitolog Ing. Václav Hlaváč z AOPK Havlíčkův Brod o problematice návratu sokolovitých ptáků do ČR.

Sokol stěhovavý je druh, který se pro své vzezření a dokonalé lovecké schopnosti těšil vždy mimořádnému zájmu člověka. Již od středověku byl používán k sokolnictví, stával se častým námětem místních jmen nebo erbů šlechtických rodů. V minulých desetiletích zažil tento druh neuvěřitelný příběh. Díky používání DDT se dostal v celém svém areálu rozšíření na samou hranici přežití, v našich zemích na několik desetiletí zcela vymizel. Po zákazu používání těchto látek se rozvinula v mnoha částech světa široká ochranářská kampaň směrovaná k záchraně tohoto druhu. Sokol se začal rychle vracet na svá historická hnízdiště a v současnosti dosáhl u nás již hranice 50-ti párů, tedy přibližně stejného počtu, jako před "érou DDT".

autor: Zoo Plzeň
Spustit audio