Nejdražší povinné ručení

28. leden 2009

Jen v prosinci loňského roku vyřadili lidé z registru na 65 000 vozidel. To je stejný počet jako za celý rok 2006. V roce 2008 pak celkové číslo přesáhlo hranici dvou set tisíc. Zrovna tak se v prosinci meziročně zvýšil počet uzavřených pojistek prakticky o polovinu. Hlavním důvodem bylo zavedení poplatků za každý den neuzavřeného povinného ručení. Ten se pohybuje ve výši od 20 do 300 korun podle typu vozidla. Za osobní auta je to podle obsahu motoru 50 nebo 70 korun.

Pokud vozidlo existuje, můžeme ho z registru trvale nebo dočasně vyřadit. Velkou skupinu pak tvoří lidé, kterým z minulosti zůstaly například jenom doklady nebo značky, a leckdy ani to ne.

"Jestli jsem splnil svou oznamovací povinnost vůči registru vozidel a z nějakého důvodu ta změna nebyla provedena, musím o tom s registrem vozidel jednat. Pokud jsem však nesplnil ani svou povinnost, musím ji okamžitě ve vlastním zájmu splnit a potom z registrem problém řešit," radí Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů.

Obracíme se vždy na registr vozidel podle trvalého pobytu. V polovině února bude obesláno prvních deset tisíc lidí, u nichž při porovnání registrů pojišťoven a vozidel bude zjištěno neuzavřené povinné ručení. Další vlny budou následovat několik let ve dvou až třítýdenních intervalech. Přednostně budou obesíláni ti, u nichž je podezření, že s nepojištěným vozidlem jezdí.

"Budeme k tomu využívat informace jak z pojistných smluv, tak z centrálního registru vozidel. Uvedu příklad: Pokud bude vozidlem způsobena nepojištěná škoda, je to jednoznačný důkaz toho, že bylo provozováno. Určitě máme dostatečné zdroje, ze kterých můžeme vybrat a následně obeslat majitele nepojištěných aut," vysvětluje Petra Zlatohlávková.

A pozor! Provozováním se rozumí i zaparkování vozidla na veřejné komunikaci.

"Pokud auto stojí na veřejně přístupné pozemní komunikaci, lidově řečeno na silnici nebo na ulici, tak zcela jednoznačně podle zákona č. 168 se jedná o provozované vozidlo, které musí být pojištěno povinným ručením," upozorňuje Jakub Hradec.

To se týká i případů, kdy auto kupujeme. Na přeregistraci sice máme pět dní, ale povinné ručení žádnou lhůtu nezná. Musí být uzavřeno neustále. Samozřejmě, že po obdržení výzvy můžeme prokázat, že nejsme povinni nic platit.

"Jako návod vám poslouží dotazník, který bude k výzvě přiložen. Budeme od vás chtít kopii dokladů (kupní smlouva, pojistná smlouva nebo protokol od policie o odcizení vozidla), kterými můžete doložit, že nejste tou povinnou osobou. Samozřejmě řešení se bude lišit od případu k případu," říká Petra Zlatohlávková.

Nereagovat se pak nevyplatí.

"Po uplynutí třicetidenní ochranné lhůty budeme daným osobám posílat upomínku. Pokud ani potom nezareagují, předáme celý případ externím inkasním společnostem, které vstoupí do procesu a budou v něm pokračovat. Potom to může dojít až k soudu nebo exekuci."

Rozdíl mezi neplacením a placením si můžeme uvést na příkladu Škody Felicie o obsahu motoru 1,3 ccm.

"Jestliže je felicie nepojištěná od 1. ledna, kdy vstupuje příspěvek ČKP v platnost, až do první obsílky, tedy 15. února, tak to činí celkem 46 nepojištěných dní. Za tu dobu by povinná osoba byla musela uhradit příspěvek ve výši 2450 Kč. Když by vozidlo v tomto období bylo pojištěno, daná osoba by zaplatila adekvátní poplatek ve výši 500 až 550 korun - podle toho, kde má sjednané pojištění."

Navíc poplatek nenahrazuje povinné ručení, případnou způsobenou škodu bychom tak platili ze své kapsy. A hrozí nám také pokuta do 40 000 korun a až rok zákazu řízení od správního úřadu.

autor: pgj
Spustit audio