Nejnohatější živočich

21. červen 2006

Tvor, kterého se podařilo znovuobjevit na jedné nevelké kalifornské rokli, dělá své příslušnosti mezi mnohonožky opravdu čest. Některé exempláře mají 750 končetin a není vyloučeno, že mohou být nalezeny ještě "nohatější" jedinci. Těmto mnohonožkám dorůstá tělo a nohy po celý život.

Vědci už začínali považovat mnohonožku Illacme plenipes za tvora stejně mytického, jako je himálajský yetti či příšera z jezera Loch Ness. Naposledy ji spatřili v roce 1928. Není to tvor nijak impozantní. Samičky mají tělo tvořeno ze 170 článků a měří na délku asi tři centimetry. Na šířku jen půl milimetru. Samečci jsou ještě menší. Jejich tělo se skládá zhruba z devadesáti článků a dorůstá délky 15 milimetrů. Obě pohlaví vynikají počtem končetin. Samečci jich mívají 300 až 400 a samičky až 750. Tělní články a nové končetiny jim mohou zřejmě dorůstat po celý život. A tak není vyloučeno, že rekordní počet 750 nohou bude ještě překonán.

Mnohonožka Illacme plenipes žije zřejmě jen v jedné jediné rokli v kalifornském okresu San Benito. Její životní areál má plochu 0,8 kilometru čtverečních. Po bezmála osmdesáti letech ji tu objevili američtí biologové Jason Bond a Paul Marek z East Carolina University. Ve stati zveřejněné ve vědeckém časopisu Nature dokazují, že tento "nejnohatější" tvor světa patří do blízkého příbuzenstva mnohonožek známých z jihu Asie, jižní Afriky a z Austrálie. Bond a Marek ve své stati vyjádřili názor, že "přesvědčit vlastníky pozemků, kde mnohonožka žije, o potřebě její ochrany bude zapeklitý problém".

Logo

Zoologové znají asi 10 000 druhů mnohonožek a řadí je k evolučně nejstarším živočichům obývajícím Zemi. Zřejmě se rozšířili do svých dnešních "domovin" před více než 200 miliony roků v dobách, kdy na Zemi byl jen jeden jediný kontinent Pangea. Jejich postavení mezi ostatními členovci ale není jasné. Mnohé druhy, které se zdají pro objasnění evoluce mnohonožek klíčové, není možné zevrubněji prozkoumat, protože jsou nesmírně vzácné. Některé druhy mnohonožek jsou známy jen v jednom jediném exempláři uloženém v muzejních sbírkách.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo

Spustit audio