Nejpronásledovanější víry

30. říjen 2010

Není pochyb o tom, že náboženské svoboda je součástí lidských práv. Podle některých expertů je dokonce jejich základem, po kterém ostatní svobody následují. Ať už je to jakkoliv, současná lidská práva jsou především o náboženské svobodě. Kritika některých zemí přišla z Organizace spojených národů.

Křesťanství je nejpronásledovanější náboženství na světě – ovšem pouze co do počtu případů. Co do intenzity a krutosti jsou to jiné víry, především Falun Gong, Bahaí nebo Ahmadia. Jak vyplývá ze závěrů Výboru OSN pro lidská práva, tyto relativně malé náboženské komunity jsou v některých zemích stigmatizovány, označeny jako nebezpečné sekty a stávají se předmětem různých konspiračních teorií.

Řekl to na půdě světové organizace zvláštní zpravodaj Výboru, německý profesor Heiner Bielefeldt. Je to teolog, filosof a historik, který se zabývá (kromě jiného) mezináboženským dialogem. Ze směrů, známých na Západě, jmenoval také Svědky Jehovovy. Jeho vystoupení ovšem popudilo především čínskou delegátku, která prohlásila, že menšinové víry v její zemi „harmonicky koexistují“.

Nepočítá mezi ně ovšem zmíněný Falun Gong. To je prý temný kult, který musí být vymýcen. Vyvíjí totiž na své členy psychologický nátlak a 2000 z nich dohnal k sebevraždě nebo k osudnému odmítnutí lékařské pomoci. Skutečnost je poněkud jiná. Počet obětí se odhaduje na 3 300 a většina jich byla zlikvidována na popud státní moci. V průměru zemře každé tři dny jeden přívrženec tohoto směru. Čínská komunistická strana zakázala Falun Gong poté, co ji vyděsil tichou demonstrací tisíců vyznavačů rovnou před sídlem ústředního výboru v Pekingu.

Víry, jako je Bahaí nebo Ahmadia, to mají těžké v islámských zemích, kde také vznikly. Pronásledované jsou především (ale zdaleka ne jenom) v Íránu. Důvod je jednoduchý: odklonily se od islámu, po kterém žádná další víra nemůže následovat.

Dodejme, že Výbor OSN pro lidská práva je kolektivem osmnácti nezávislých odborníků, kteří se třikrát ročně sejdou, aby posoudili zprávy z členských zemí. Ty jsou samozřejmě napsané hezky, ale najdou se mezi nimi také individuální stížnosti, díky kterým zazní v OSN hlas utlačovaných. Výbor je zcela jiný, než daleko mocnější Rada pro lidská práva. Tu už dlouhá léta ovládají problematické státy, v poslední době především islámské země, které ji využívají především na boj proti zlepšení lidských práv.

autor: Daniel Raus
Spustit audio