Nejstarší památky pod chrámem

3. duben 2011

Katedrála v siločarách času (1/4): Archeologické nálezy na Pražském hradě v 19. století byly spojeny především se stavebními pracemi na dostavbě katedrály sv. Víta a při opravě chrámu sv. Jiří. První a dosud největší soustavný průzkum byl proveden v letech 1925 – 1929 v souvislosti s úpravou Pražského hradu na sídlo prvního prezidenta Československé republiky. Hlavním výsledkem tohoto období bylo vytvoření první reálné představy o nejstarší podobě Pražského hradu.

Archeologické areály jsou dnes veřejnosti nepřístupné. Reportáž z prohlídky prostor pod III. hradním nádvořím a pod katedrálou svatého Víta se snaží zvukově zprostředkovat pozůstatky románského a raně gotického sídla na Pražském hradě, jímž návštěvník prochází. Pod katedrálou se pak může dotknout jejích románských předchůdců – rotundy svatého Víta i pozdější baziliky svatých Víta, Václava a Vojtěcha.

Zasvěcenou průvodkyní v pořadu je archeoložka Jana Maříková Kubková. Cyklus vznikl ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským.

Pořad vznikl ve spolupráci s Centrem pro teologii a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Arcibiskupstvím pražským.

Spustit audio