Neobvyklá křížová cesta

28. květen 2014

Během Velikonoc křesťané rozjímají o utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomuto rozjímání mohou napomáhat i pobožnosti křížové cesty, které mají čtrnáct zastavení znázorňujících Ježíšovu cestu na kříž. V kostele Panny Marie Královny Míru v pražské čtvrti Lhotka se nachází Křížová cesta, která je evropským unikátem. Znázorňuje totiž jednotlivá zastavení Ježíšovy křížové cesty zcela mimořádným způsobem: formou zastavení na cestě utrpení člověka v průběhu dějin. Tuto Křížovou cestu navrhl v politicky těžkých dobách po "Pražském jaru" lhotecký kněz Vladimír Rudolf a z umělé pryskyřice ji vytvořil český umělec Karel Stádník v letech 1973-1975. Na našich stránkách si můžete projít její jednotlivá zastavení.

1. zastavení: Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě

Odedávna se lidé báli přírodních katastrof, nemocí, zvůle mocných či válek. Úzkost lidstva je v lhotecké Křížové cestě znázorněna hřibem atomového výbuchu v Hirošimě a postavou zoufalé matky, ke které se tisknou vystrašené děti.

1. zastavení: Smrtelná úzkost Ježíšova v Getsemanské zahradě (Sochař: Karel Stádník)
2. zastavení: Ježíš bičován

Před námi je galéra, na níž byli zajatci bičováni, trýzněni bolestí a žízní a nakonec vydáni na smrt. Zajatci jsou přikováni ke svým místům, v jednotvárném rytmu veslují a nad nimi stojí velitel s bičem.

2. zastavení: Ježíš bičován (Sochař: Karel Stádník)
3. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen

Pražský umělec přenáší soud s Ježíšem do Francie roku 1431, kde na starém rouenském tržišti před zavřenými dveřmi do chrámu stojí Johanka z Arcu a mlčky si prohlíží své spoutané ruce. Biskup právě jménem soudního tribunálu přečetl rozsudek, v němž ji prohlašuje za odpadlici, modloslužebnici a společnici ďábla. Johanku zasahuje zkoumavý pohled čtyř sebejistých mužů: kněze, kardinála, soudce a mnicha.

3. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen (Sochař: Karel Stádník)
4. zastavení: Ježíš bere na sebe kříž

Křesťané čekají na smrt v římském Koloseu, kde se pořádají krvavé hry pro obveselení davu. Stejně jako Ježíš byl odsouzen a musel na sebe vzít kříž svého utrpení, tak i tito křesťané na sebe berou svůj osobní kříž.

4. zastavení: Ježíš bere na sebe kříž (Sochař: Karel Stádník)
5. zastavení: Ježíš potkává svou matku

Uprostřed výškových panelových domů stojí velká postava Panny Marie a kolem ní jsou lidé v nouzi. Panna Maria čeká na všech křižovatkách tohoto světa na své děti, které nesou kříž.

5. zastavení: Ježíš potkává svou matku (Sochař: Karel Stádník)
6. zastavení: Ježíš klesá pod křížem

Vidíme mrtvé dítě, které spáchalo sebevraždu. Matka o ně nestála. Vedle něho leží jeho poslední a snad jediný kamarád - plyšový medvídek.

6. zastavení: Ježíš klesá pod křížem (Sochař: Karel Stádník)
7. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Dějištěm je koncentrační tábor v Osvětimi. Při vězeňském apelu v srpnu roku 1941 bylo deset vězňů odsouzeno k smrti. Z řady neodsouzených vystoupil vězeň číslo 16670, františkán Maximilián Kolbe, a dobrovolně se přihlásil na smrt místo jednoho odsouzeného otce početné rodiny.

7. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž (Sochař: Karel Stádník)
8. zastavení: Veronika podává roušku

Ježíšova tvář plná utrpení je uprostřed. Plátno kolem obličeje je zřaseno tak, že tvoří rám. Druhý, vnitřní rám, tvoří postavy lidí na okraji života, kteří pro stud a bolest hledí k zemi. Rouška spojuje obraz zhanobeného Spasitele s usouženým stvořením.

8. zastavení: Veronika podává roušku (Sochař: Karel Stádník)
9. zastavení: Ježíš oloupen o šat

Zničená města či vesnice - to je obraz, který známe z televize či z novin. Lidé na útěku, odění do pár kousků hadrů. Na zemi leží žena a chrání své dítě. Miliony lidí ztrácejí v našem století příbytky v důsledku válek či přírodních katastrof.

9. zastavení: Ježíš oloupen o šat (Sochař: Karel Stádník)
10. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž

Ruka probodnutá dlouhou tenkou jehlou připomíná ruku mladého lékaře, který vynalezl sérum na léčbu těžké nemoci. Zkusil ho sám na sobě a později v důsledku toho zemřel.

10. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž (Sochař: Karel Stádník)
11. zastavení: Ježíš umírá na kříži

Kříž roste z dlážděné kostelní podlahy jako strom a přečnívá všechna ostatní zastavení Křížové cesty. Na něm visí Ježíšova postava v nadživotní velikosti. Kříž je vyroben ze zlatých paprsků, které připomínají ostnatý drát, vězení a smrt. Jejich zlatá barva však dosvědčuje, že zkáza a smrt nebudou mít poslední slovo. Strom kříže, který přinesl smrt, se stane stromem života.

11. zastavení: Ježíš umírá na kříži (Sochař: Karel Stádník)
12. zastavení: Ježíš položen Marii do klína

Truchlící matka chová na svém klíně mrtvého syna. Avšak lhotecká Pieta neznázorňuje mrtvé tělo dospělého Ježíše, ale do rubáše zabalené mrtvé tělo dítěte, které zemřelo hladem.

12. zastavení: Ježíš položen Marii do klína (Sochař: Karel Stádník)
13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu

Po bitvě u Waterloo pátrá vojevůdce Wellington se svým adjutantem po nějaké stopě života. Smrtící poselství děla je rozeseto všude kolem, země je rozorána granáty. Jen na obzoru je vidět holý strom a pár zpola vyvrácených křížů nad hroby zabitých.

13. zastavení: Ježíš uložen do hrobu (Sochař: Karel Stádník)
14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých

Na posledním zastavení hledí všechny postavy Křížové cesty na Krista v nadživotní velikosti a On je zve do svého království.

14. zastavení: Kristus vstal z mrtvých (Sochař: Karel Stádník)

Internetové stránky farnosti kostela Panny Marie Královny Míru: www.netservis.cz/lf/

Kostel Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce
Knihy o Křížové cestě na Lhotce

Utrpení Ježíšovo - úděl člověka
Neobyčejná křížová cesta
Hubertus Brantzen (vydavatel)
Nakladatelství Butzon Bercker
Kevelaer
1995

Utrpení Ježíšovo - úděl člověka

Křížová cesta
Bohumil Pavlok
Básně inspirované lhoteckou Křížovou cestou
Nakladatelství Vade mecum
Opava 1997

Bohumil Pavlok: Křížová cesta
Spustit audio