Neoslňuj!!!

28. listopad 2006

Svítíte? V době celodenního svícení, které platí už bezmála 5 měsíců, možná trochu zbytečná otázka. Nebo jsme vám naopak tímhle připomenutím ušetřili nějakou tu korunu, tedy nějakou, až 2000 korun, protože jste zkrátka zapomněli. Ono ale nestačí svítit. Až příliš mnoho aut ostatní oslňuje. Někteří zapomínají, že se s vahou nákladu mění sklon světel a nepoužívají jejich manuální vyrovnávaní, jiní mají světla opravdu špatně seřízená.

Vezměme to popořadě. Všem nepříjemnostem lze předcházet. Používá se k tomu moderní termín: prevence. Nejenže bychom tedy měli kontrolovat, zda vše svítí tak, jak má, ale také stav světlometů, což je přímo úměrné stáří vozidla. Jako vše, i světla podléhají věku, ale sami můžeme přispět k jejich dobrému stavu.

"Můžeme se o světla starat. Lze pravidelně kontrolovat, zda je lesklá plocha ještě dostatečně lesklá, zda do světlometu nevniká například z motorového prostoru vlhkost, a podobně. Ale i světlomety podléhají opotřebení, tak jako každý výrobek," konstatuje Bohumil Štícha ze společnosti Hella.

Zrezlou parabolu nahradíme pouze novou, ale správné seřízení je otázka několika minut. U nových aut by to měla být v každém případě otázka servisu. Ten musí disponovat odpovídajícím zařízením, což je regloskop.

"Kvalitní přístroj dokáže světlomety nejen seřídit tak, aby "kreslily" na vozovku tak, jak mají, ale dokáže zjistit, zda mají správné fotoelektrické hodnoty. Součástí takového regloskopu je luxmetr a ten dokáže například zjistit i stav elektrické sítě ve vozidle, tedy zda nejsou třeba úbytky na přívodních vodičích světlometů, a podobně. Takže dobré seřízení světlometů by mělo být přenecháno odbornému servisu, který je vybaven kvalitním přístrojem."

A to platí prakticky pro všechny druhy a typy světlometů. A i pro ty, kteří se snaží seřídit světla sami namalováním jakési čáry na vrata a použitím šroubováku. Jediné, co bychom na světlech měli dělat sami, je výměna žárovky.

"Výměna žárovky by měla být v každém případě v kompetenci motoristy. Při výměně musí dát pozor na polohu a zapojení konektorů tak, jak byly před výměnou. Potom si myslím, že by neměl být žádný problém tuto činnost zvládnout."

Jiné je to u moderních světlometů s výbojkami, především xenonovými. Tady je potřeba dát pozor na 2 věci.

"Při výměně výbojky u xenonových světlometů je třeba si uvědomit, že je naplněna plyny, a to nejen xenonem, kterých by se při případném rozbití mohl člověk nadýchat. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost."

Kdybychom xenonovou výbojku měnili sami, což je teoreticky možné, měli bychom navíc problém, kam s poškozenou původní výbojkou. Sami výrobci automobilů ovšem požadují výměnu xenonových výbojek v autorizovaném servisu, a to především z bezpečnostních důvodů. Navíc cena výbojky se pohybuje v řádech tisíců.

"U xenonových světel obecně platí, že při výměně jedné výbojky bychom měli měnit nejen poškozenou, ale i u druhého světla. Může se to zdát jako plýtvání, ale důvodem je to, že starší výbojka je částečně vyčerpaná a obě světla by nesvítila stejně."

Při výměně výbojky nebo i žárovky pak musíme dbát na základní bezpečnostní pravidla. Třeba světla vypnout.

"V okamžiku zapnutí je u výbojek na patici velmi vysoké napětí. Nikdy se nesmíme dotýkat částí, které jsou pod napětím. Je lepší tedy výměnu výbojky svěřit odbornému servisu. Pokud jde o halogenové žárovky, je situace jednodušší. Jediné, nač musíme dbát, je to, abychom se nedotkli prsty skleněné baňky žárovky, protože bychom zanechali mastné otisky, čímž bychom snížili životnost žárovky," radí Bohumil Štícha.

autor: pgj
Spustit audio