Noc kostelů se v Česku koná už podesáté

„Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu“ – tento starozákonní verš je heslem letošní Noci kostelů, která se v Česku uskuteční už podesáté. Její obliba stále roste, o čemž svědčí narůstající počet návštěvníků. Těšit se na ni můžete už v pátek 25. května.

Myšlenka Noci kostelů vznikla ve Vídni a před deseti lety se rozšířila i do Česka. A jak říká Michal Němeček z Arcibiskupství pražského, letos se jí zúčastní největší počet kostelů.

„Na náš letošní program v Praze a Středočeském kraji jsme připravili 326 kostelů, a po celé republice je v tuto chvíli přihlášeno 1450 kostelů. Je to obrovské množství a také velká příležitost.“

Na návštěvníky čeká bohatý program – duchovní i kulturní.

„Každý rok to podtrhuji, že se domnívám, že Noc kostelů je největším hudebním svátkem v naší zemi, protože téměř ve všech kostelích, to znamená na těch 1400 místech najednou, zazní hudební díla. Někde v podání třeba Základní umělecké školy, někde vystoupí špičkové sbory, dokonce i zahraniční.“

Během Noci kostelů se otvírají i památky, které běžně přístupné nejsou. Letos se například otevřou brány Jiřského kláštera na Pražském hradě.

„Je v poměrně špatném stavebním stavu, bude se opravovat, ale rozhodli jsme se otevřít aspoň malinkou část a nahlédnout do křížové chodby. Věřím, že i tato příležitost po několika letech a zase na dlouhou dobu výjimečná může být také typickým bonusem.“

Michal Němeček zve i na celou řadu zajímavých programů.

„Příkladem může být kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6-Liboci, kde večer bude provedena Janáčkova kantáta s živými obrazy. To je skutečně jedinečné dílo, jeho realizací za celou historii od roku 1901 bylo jen několik.“

Další pozvání je do okolí pražského Karlova náměstí.

„Můžeme se vydat do metodistické církve do Ječné ulice. I když to není typický kostel s věžemi, jak jsme zvyklí, tak v jejich modlitebně bude možné zhlédnout obrazy umělců na spektru autismu a také tam zazní koncert patnáctiletého klavíristy. V kostele Svatého Jana Nepomuckého na Novém Městě zazní Dvořákovy Biblické písně. A pokud se vydáte na Smíchov do pravoslavného dřevěného chrámu svatého Michala v zahradě Kinských, tak od od 18:15 h. zde budou probíhat ukázky techniky ikonopisectví.“

Zajímavý program bude i ve Středočeském kraji.

„Chtěl bych letos podtrhnout Nymburk, protože v Nymburce jsou tři kostely a ve všech bude probíhat velmi zajímavý program. V Husově sboru budou mít koncert manželé Radovi, v kostele Českobratrské církve evangelické bude kromě krásného koncertu také přednáška MUDr. Petra Nováka, lékaře v Africe. A v katolickém kostele svatého Jiljí bude setkání s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka doprovázené hudbou.“

Ale naše cesta může zamířit i jinam.

„Můžeme se vydat třeba do Kladna, kde v Husově sboru bude expozice Tvé jméno budu připomínat o Židech v Kladně. V Klecanech zazní literární pásmo, které je věnováno Masarykovi a jeho vztahu k tématu Ježíše Krista, což je možná dobrou připomínkou ke 100. výročí vzniku Československé republiky.“

Svůj klášter otevřou během Noci kostelů také bratři augustiniáni při kostele svatého Tomáše na Malostranském náměstí v Praze. A jak říká Juan Provecho, kromě modliteb a hudby připravili pro návštěvníky Noci kostelů i možnost odpočinku a občerstvení.

„Máme takové místo, kde se návštěvníci Noci kostelů můžou zastavit, dát si naše svatotomášské pivo, které vaříme v klášteře od 14. století, a také si dát nějaké občerstvení. U nás v kostele máme cizojazyčné komunity, které připraví typická jídla ze španělsky mluvících zemí. Takže bude připraveno, pití, jídlo, nějaké posezení a také něco zcela praktického: jsou k dispozici záchody.“

A pokud během Noci kostelů potkáte na Karlově mostě lidi se zapálenými svíčkami, vězte, že putují mezi kostelem svatého Tomáše na Malé Straně a kostelem svatého Salvátora na Starém Městě.

„V noci budeme putovat se světlem, které je symbolem Ježíše, od jednoho kostela do druhého. Ta cesta symbolizuje náš život. Jsme v životě na cestě, a když lidé ponesou krásnou svíčku, budou mít možnost rozjímat, dostanou od nás nějaký papírek, kde jsou otázky a nějaké zamyšlení.“

Brány kostelů se uzavřou nejpozději o půlnoci.

„Skončíme o půlnoci, kdy se budeme modlit za všechny lidi, kteří k nám během večera přišli.“

Podrobný program najdete na webu nockostelu.cz.