Nová kniha Martina C. Putny

12. červen 2010

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy vzniklo jako platforma setkávání současného umění, kultury a náboženství. Ve středu na půdě dominikánského kláštera u svatého Jiljí v Praze představilo novou knihu z pera literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura 1918–1945.

TB: Martin Putna patří k nejvýraznějším současným českým literárním historikům. Jeho nová kniha navazuje na předchozí titul Česká katolická literatura (1848–1918). Jak říká pražský arcibiskup Dominik Duka, obě knihy přesahují čistě literární pohled.

Dominik Duka: Já se domnívám, že to je taková velká epopej katolického myšlení, ale i katolického života, protože mnozí z těchto autorů byli nejen velcí básníci a spisovatelé, ale byli to také velcí vyznavači a můžeme říci i proroci.

TB: Ve své knize ukazuje Putna, jak se utvářelo katolického prostředí v době po 1. světové válce a sleduje roli náboženství v atmosféře nově vzniklé první republiky. Podle historika Jaroslava Šebka tam najdeme řadu inspirativních myšlenek a modelů, které by v určité transformované podobě mohla přebírat i současná církev:

Jaroslav Šebek: Musíme vzít v úvahu, že katolická církev po roce 1918 byla ve fázi velkého útlumu, byla pod tlakem vnějších nepříznivých okolností – antikatolická vlna, vznik Československé církve, problémy ve vztahu s Vatikánem, problémy ve vztahu církev-stát. Ale současně pod tímto vnějším tlakem najednou dokázala najít sílu k vnější obrodě a k nastartování procesů revitalizace. Já si myslím, že katolická literatura tohoto období všechny tyto trendy v sobě absorbovala a odráží je i do vnějšího světa.

TB: Těžištěm Putnova výkladu české katolické literatury je nejen hledání uměleckého vyjádření a vliv zahraničních literárních impulsů, ale také kontakty katolických básníků a spisovatelů s ostatními umělci a jejich vzájemné myšlenkové ovlivňování.

Martin Bedřich – editor: Ta knížka ukazuje ohromné množství lidí, problémů, myšlenkových okruhů, prostředí, přátelství a témat, která z běžných historických a kulturních přehledů neznáme. My vůbec netušíme, čím se zabývali desítky zajímavých, inteligentních a dodnes inspirujících lidí. A díky této knize si můžeme rozšířit obzor.

Martin Putna: Nejzajímavější vždycky bylo odhalování zapomenutých osobností a zapomenutých souvislostí, protože existuje představa o nějakém kánonu katolických autorů, ale podstatou té knihy je ukázat, že ty známé osobnosti (jako byl Josef Florian Jakub Deml a podobně) vyrůstaly z širokého podhoubí různých osob a skupin. Mě šlo o to, vynést celé toto podhoubí na světlo a ukázat celý ten kontext.

TB: Přínos nové knihy Martina Putny je i v tom, že překračuje hranice českého rybníčku a místní literaturu a kulturu zasazuje do kontextu evropského i amerického myšlení.

Spustit audio