Nový předseda pražské obce F. Bányai, svátek Šavuot a přednášky v Jeruzalémské synagoze

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Předseda Židovské obce v Praze František Bányai

Židovská obec v Praze má nového předsedu. Po nedávném úmrtí Jana Munka byl do čela obce zvolen František Bányai. Přiblížíme charakter svátku Šavuot a tradice s tímto svátkem spojené. Dozvíte se podrobnosti o cyklu přednášek v Jeruzalémské synagoze.

Na počátku tohoto týdne byl zvolen předsedou Židovské obce v Praze František Bányai. Ve funkci nahradí Jana Munka, který zemřel 12. května. Bányai není na tomto postu nováčkem - byl předsedou obce již v letech 2005 až 2012 a v roce 2016 byl zvolen prvním místopředsedou. Více se o něm dozvíte v příspěvku Evy Hůlkové.

Příští sobotu večer, s počátkem 6. dne hebrejského měsíce sivan, začíná letos podle židovského kalendáře dvoudenní Svátek týdnů Šavuot. Proč "svátek týdnů"? A k čemu odkazují mléčné pokrmy, které k tomuto svátku náležejí? Dozvíme se od Leo Pavláta.

Nahlédli byste rádi do židovských tradic, zvyků i náboženství? V prostředí Jeruzalémské synagogy se můžete seznámit s židovskými svátky, poznat odlišnosti židovského kalendáře nebo zjistit, jak to chodí v židovské rodině, a také se více dozvědět o historii Židů v Čechách. Pražská židovská obec tu ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pořádá pětidílný cyklus přednášek. První přednáška byla o Základech judaismu. Podrobnosti bude mít Daniela Brůhová.

Jeruzalémská synagoga

Nedělní magazín o židovském životě moderuje Tomáš Töpfer.