O činnosti Britské biblické společnosti

V polovině příštího roku má v České biblické společnosti vyjít tzv. Šestidílka, Bible kralická, u příležitosti čtyřstého výročí jejího prvního vydání. Náš spolupracovník ve Spojeném království Milan Kocourek vlastní Bibli kralickou z roku 1933. Tehdejší vydání spatřilo světlo světa „nákladem Biblické společnosti Britické a zahraniční v Praze“. Tato společnost v Praze působila do roku 1938. Po návratu demokratických poměrů do Československa v 90. letech minulého stoleté finančně i jinak podporovala Českou biblickou společnost.

Kdy Britská biblická společnost zahájila činnost? Kdo ji založil? Co především dělá dnes? Tyto a některé další otázky si položil spolupracovník Radiožurnálu ve Spojeném království Milan Kocourek. Nechtěl jen hledat informace v novinách a na internetu a proto se rozjel se do ústředí společnosti ve Swindonu 130 kilometrů na západ od Londýna.

„My jsme byli ta původní biblická společnost, kterou založil William Wilberforce v roce 1804. A jsme tady doposud. Biblické společnosti se rozšířily po celém světě, každá z nich je dnes samostatná, a Spojená biblická společnost je naše mateřská loď, jak jí říkáme, je v ní 147 národních společností, mezi nimi i česká a slovenská,“ vysvětlila vedoucí tiskového oddělení Britské a zahraniční biblické společnosti Rachel Roundsová.

Ústředí biblické společnosti je ve Swindonu v hypermoderním kancelářském bloku, v jednom z mnoha. Připadal jsem si tam jako v městě budoucnosti se stovkami zaparkovaných aut a nikde ani živáčka. Ti jsou všichni uvnitř, v příjemném prostředí s knihovnami napěchovanými Biblemi a teologickou literaturou. Britská a zahraniční biblická společnost spolu se svou „mateřskou lodí“, která má ústředí v Readingu u Londýna, dodává Písmo svaté a náboženskou literaturu v angličtině i v národních jazycích do valné části světa. Na příklad do Ghany.

Ústředí Britské biblické společnosti je ve Swindonu v hypermoderním kancelářském bloku

„Ghana chtěla vloni u příležitosti 50. výročí nezávislosti věnovat Bibli každému žákovi střední školy, dětem rozdali jeden milion Biblí, tak jsme je dodali. V Británii jsme vloni prodali 2O tisíc Biblí, a po celém světě na 400 tisíc Biblí,“ řekla Rachel Roundsová.

Hrozí pracovníkům v zahraničí při šíření Písma svatého nebezpečí?

„Biblická společnost je také v Egyptě a v Palestině. Tam, kde je neklid, zvláště tam, kde spolu žijí křesťané a muslimové, musí být biblická společnost velmi opatrná. Před několika lety byl jeden pracovník biblické společnosti zastřelen, myslím, že to bylo v pásmu Gazy,“ řekla vedoucí tiskového oddělení. Její kolega Neil Rees je lingvista a zároveň odborník na počítačové programy. Pracuje na překladech Bible do národních jazyků.

Recepce v sídle ústředí Britské biblické společnosti

„V Británii vznikl nový překlad Bible do moderního hovorového jazyka Welšanů, z Nového zákona jsme vydali Evangelium svatého Marka,“ řekl Neil Rees. Zastihl jsem ho doma, v městečku Chesham v hrabství Buckinghamshire nedaleko Londýna.

„Bible obvykle prodáváme. Jsou agentury, které od nás Bible koupí, protože je chtějí lidem věnovat, ale my jim je obvykle prodáváme. V některých kulturách je mnohem lepší Bibli prodávat, protože v celé řadě zemí, které jsem navštívil, převládá názor, že dáte-li Bibli zdarma, pak si lidé myslí, že nemá žádnou hodnotu, zatímco když ji prodáte, mají za to, že je vzácná a pečují o ni. V Británii je největší zájem o Bibli zvanou Dobrá zpráva, Good News Bible,“ řekl Neil Rees.

Který byl nejnáročnější projekt Biblické společnosti v poslední době? Na tuto otázku odpověděla opět vedoucí tiskového oddělení:

Rachel Roundsová, vedoucí tiskového oddělení Britské a zahraniční biblické společnosti

„Vloni bylo čtyřsté výročí překladu Bible krále Jakuba, v rámci oslav jsme realizovali vlastní projekt nazvaný Bible lidu, People’s Bible, spolu se Skotskou biblickou společností. Cestovali jsme po celé Británii, po Anglii, Walesu a ve Skotsku, a vybízeli jsme jednotlivce, aby vlastní rukou psali text Bible. První dva verše knihy Genesis pro nás napsal princ Charles. Na tomto projektu se podílelo celkem 22 tisíc lidí ve stovce měst a vesnic, zašli jsme i za premiérem Davidem Cameronem, který nám také napsal dva verše. Každý psal verše z Bible digitálním perem, a výsledkem je první ručně psaná digitální Bible, která je na internetu,“ vysvětlila Rachel Roundsová. Je to notný kus zajímavé a záslužné práce.

autor: mkc
Spustit audio