O řidičák přijdeme na místě

19. prosinec 2008

Nejeden řidič už doplatil na jeden z desítek přestupků, za který lze vyslovit zákaz řízení. Nemluvě o těch, kteří až příliš rychle nasbírali 12 bodů, a teď chodí pěšky. Za ty nejzávažnější přestupky, například za alkohol, ale můžeme o řidičák přijít hned. Prostě nám ho policista zadrží a je jen na nás, zda zavoláme manželku nebo taxíka, aby nás dopravil tam kam jsme původně směřovali. Co bude následovat?

Policista má jasně danou povinnost.

"Hned následující pracovní den musí policista učinit oznámení na registr řidičů, kde příslušný úřad zaznamená, že došlo k zadržení řidičského průkazu. Současně zadržený řidičský průkaz postupuje obecnímu úřadu, příslušnému podle místa zadržení řidičského průkazu," konstatuje JUDr. Jan Kněžínek.

Lhůty jsou stanoveny na všechno, ale...

"Zákon předpokládá, že správní úřad povede správní řízení o dalším zadržení řidičského průkazu až do doby pravomocného rozhodnutí o skutku, kterého jste se dopustil. Je stanovena pětidenní lhůta pro zahájení správního řízení. Protože tato lhůta je pouze pořádková a není propadná, řidičský průkaz zůstává zadržen po celou dobu, až do ukončení správního řízení."

Tak si počkáme na neoblíbený dopis s pruhem, ale najdou se tací, kteří si řeknou, že to bez nich nejde. Jde.

"V případě, že se nedostavíte, může správní řízení proběhnout bez vaší přítomnosti, protože tady existuje institut fikce doručení. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem uložení, i když ji nepřevezmete."

Prostě bude rozhodnuto o nás bez nás.

"Správní orgán může pokračovat i bez vaší přítomnosti. V takovém případě jste se k jednání postavil negativně a správní orgán to bezesporu zohlední při vydávání konečného rozhodnutí. Bezesporu tedy může věc projednat i bez vaší přítomnosti."

Vyřešení přestupku ovšem nějakou dobu trvá. Celou tu dobu tedy nemůžeme řídit a budeme-li uznáni vinými nakonec dostaneme ještě zákaz řízení. Ale jedna útěcha tady je.

"Podle zákona se doba zadržení řidičského průkazu započítává do uloženého zákazu činnosti. To znamená, že o dobu zadržení řidičského průkazu se zákaz činnosti fakticky zkracuje. Je-li zákaz uložen na šest měsíců, ale po dobu tří měsíců již byl zadržen řidičský průkaz, fakticky trvá pouze tři měsíce."

V některých případech nám řidičský průkaz není zadržen, ale nakonec dostaneme zákaz řízení, ať už za jediný přesupek nebo v rámci bodového systému. Pak jsme vyzváni abychom řidičský průkaz do 5 dnů odevzdali.

"Neodevzdání řidičského průkazu je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč."

A i kdybychom si ho při vysloveném zákazu řízení nechali a spoléhali na to, že policistu při případné kontrole převezeme hrozí nám kromě vysoké pokuty ještě něco navíc.

"V takovém případě se dopouštíte trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí v jednočinném souběhu s trestným činem řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Hrozí vám až jeden rok vězení, zákaz činnosti až na deset let, případně peněžitý trest."

Asi je tedy lepší jezdit tak, abychom se případnému zákazu řízení vyhli.

autor: pgj
Spustit audio