O Starém Zákoně s teologem Petrem Slámou

V dnešních Hovorech o víře uslyšíte reprízu rozhovoru z roku 2007 o víře ve Starém Zákoně s doktorem Petrem Slámou z katedry Starého Zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.