O účincích meditace

10. srpen 2008

Také patříte k těm, kteří by byli rádi uvolněnější, odpočatější a šťastnější, ale nevíte, jak na to? Začněte meditovat! Vědci totiž prokázali, že pravidelná meditace má na lidský organismus účinek přímo blahodárný.

Meditace uklidňuje tu část mozku, která ovládá racionální myšlení a kterou většina z nás soustavně přetěžuje. Při dlouhodobém meditování pak mozek nachází rovnováhu mezi emocemi a racionalitou, a to se projeví i v běžném životě. Člověk je klidnější, dokáže se lépe soustředit a pracuje efektivněji.

Jak ovšem nedávno napsal americký časopis New Scientist, rozdíl je v tom, zda meditace má, nebo nemá náboženský podtext. Výzkumníci z univerzity v Ohiu sledovali 75 studentů, které rozdělili nezávisle na jejich náboženském přesvědčení do tří skupin. Jedna skupina dva týdny meditovala o tom, že "Bůh je láska" druhá dostala za úkol říkat si "Dnes je krásný den" a třetí se měla jednoduše uvolnit. Vyhodnocení experimentu probíhalo na několika rovinách: účastníci měli slovně zhodnotit své psychické rozpoložení, vyřešit několik logických úloh a podrobit se několika lékařsko-fyzikálním experimentům. Ve všech testech nejlépe uspěli ti, kteří meditovali o tom, že Bůh je láska - dokázali např. udržet ruku v ledové vodě o minutu a půl déle než ostatní a jejich mozek vykazoval také největší ústup strachu.

"V náboženské meditaci je obsaženo něco, čeho při jiné meditaci nelze dosáhnout ve stejné míře. My však nevíme, co to je," uvedli vědci v komentáři ke svému experimentu. Jak ovšem upozorňuje muzikoterapeut a publicista Vlastimil Marek, meditací může být jakékoliv činnost, vykonávaná s maximálním soustředěním.

"Meditace je jako hladina jezera. Kdybychom dokázali hladinu mysli pomocí meditace uklidnit, aby byla rovná a hladká jako zrcadlo, pak by se v ní realita odrážela nezkresleně taková, jaká je. To by dovedeno do důsledku znamenalo, že by v sobě obsahovala každá otázka obsahovala i odpověď. Jinak řečeno: člověk, který medituje, začne být moudřejší a uslyší, co je za agresivitou toho druhého. Dnes se ví, že meditující lidé jsou zdravější, chytřejší, soucitnější a také ekologičtější než ostatní, protože dokáží lépe dohlédnout důsledky svých činů."

Rozdíl je ovšem v tom, jak meditují muži a ženy. Zatímco muži zpravidla jednostranně zatěžují levou mozkovou hemisféru, které se přisuzuje racionální myšlení, ženy dokáží používat obě hemisféry zároveň. Meditací se tak pro ně se snadno stane např. pletení nebo škrábání brambor, tedy činnosti, které muži většinou za příliš duchovní nepokládají.

autor: Jakub Šiška
Spustit audio