O víkendu budou ornitologové sčítat vodní ptáky

16. leden 2014

V sobotu 18. a v neděli 19. ledna 2014 proběhne již 49. ročník Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC).

V České republice je koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Do sčítání se zapojují členi České společnosti ornitologické, ČSOP i některé skautské oddíly.

Hlavním cílem IWC je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než 100 státech pěti kontinentů, kde každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků.

V loňském roce bylo v České republice sečteno 638 lokalit a na nich bylo zjištěno 60 druhů vodních ptáků v celkovém počtu 224 860 exemplářů. Z jednotlivých druhů byly zjištěny například volavky bílé, volavky popelavé, husy běločelé, bernešky bělolící, husice nilské, turpani hnědí, rackové bouřní nebo ledňáčci říční.

Polák velký

Na střední Moravě se do sčítání vodních ptáků zapojí i členové Moravského ornitologického spolku, který je pobočkou ČSO. Během víkendu zkontrolují nezamrzlé úseky řeky Moravy, Bečvy i menších toků, rybníky a štěrkopísková jezera a posčítají všechny volavky, potápky, kormorány, kachny, kachničky, poláky, hvízdáky, morčáky, ostralky, lysky, racky, husy i labutě.

Jedním u úkolů bude i hledání labutě zpěvné, ornitology zvané „Zpěvanka“, která je od konce října 2013 nezvěstná. Video labutě zpěvné Zpěvanky si můžete prohlédnout zde:

autor: Jiří Šafránek
Spustit audio