Obchodování s lidmi u nás a organizace La Strada

Někdy máme dojem, že slovo otroctví patří pouze do dějepisu. Sneseme jej i jako metaforu, kterou vyjadřujeme, že někdo žije v nelidských podmínkách. Málokdo z nás si je ale ochoten připustit, že dnes žije ve světě více otroků než kdy jindy. A že žijí dokonce i u nás, to popře už asi skoro každý. A přeci tomu tak je, jak se stále v terénu přesvědčují pracovnine neziskové organizace La Strada.

La Strada patří k těm mezinárodním neziskovým organizacím, které bojují proti obchodování s lidmi. U nás působí už od roku 1995 a věnuje se především ženám, které byly nuceny pracovat jako prostitutky. Jak se oběti obchodování s lidmi do své tíživé situace obvykle dostanou, vysvětluje pracovnice La Strady Petra Kutálková:

"Představte si, že jste člověk, který se nachází ve velmi špatné ekonomické situaci, nemůže najít práci, musíte živit rodinu v nějaké zemi na východ od nás. Můžete v novinách nebo i v celostátní televizi zaslechnout inzerát, že nabírají pracovníky a pracovnice do České republiky. Vy si uspořádáte všechny administrativní náležitosti, dohodnete se s agenturou a odcestujete. Většina našich klientů a klientek překročila hranice dobrovolně a teprve v místě vykořisťování se dozvěděla, že práce bude jiná - to je často případ těch žen, které odjely pracovat např. jako uklízečky nebo pomocné síly do kuchyně a byly nuceny k prostituci - či případně, že podmínky absolutně neodpovídají tomu, co vám slibovali."

Jak žijí novodobí otroci, kteří se takto dostali na práci třeba i do naší republiky?

"Nedostáváte mzdu, a to i několik měsíců, pracujete sedm dní v týdnu dvanáct i čtrnáct hodin denně, spíte v podmínkách, které jsou absolutně hygienicky nevyhovující. Pokud dostáváte nějaké peníze na stravu, může to být sto korun na týden i na čtrnáct dní a mohou vám narůstat dluhy i za to nelidské ubytování."

Kolik jedinců u nás se stalo obětí obchodování s lidmi, není možno zjistit, protože jak policie, tak Ministerstvo vnitra i neziskové organizace disponují každý jinými statistikami. Odborníci se však shodují na tom, že podchycené případy tvoří jen zlomek skutečného počtu obětí. Na otázku, zda hrozí zotročení a obchodování s lidmi i českým děvčatům, které hledají práci v cizině, odpovídá opět Petra Kutálková z La Strady:

"Pořád máme takové případy - obracejí se na nás organizace, které pracují ve státech, jako je Norsko nebo Velká Británie, že mají klientky z České republiky, které by se chtěly vrátit. Za poslední tři roky je to zhruba třetina klientely žen, které nás kontaktovaly prostřednictvím někoho jiného a jednalo se o české ženy, které byly nuceny pracovat v prostituci."

Jak můžeme pomoci těm, kteří jsou často před našima očima zneužíváni k otrocké práci? Především nebýt lhostejný a zajímat se o to, v jakých podmínkách žijí a pracují zahraniční dělníci působící v našem okolí, ženy pracující v supermarketech anebo - pokud k nim máme přístup - ženy a muži pracující v sexbyznysu. Pokud zaznamenáme jakékoli okolnosti, které naznačují, že by se mohlo jednat o obchodování s lidmi, měli bychom se obrátit na policii anebo na organizaci La Strada. Telefonní číslo, na které je možno volat, je 222 71 71 71.