Objevy a události týdne č. 25

21. červen 2009

Nové centrum pro výzkum tuleňů, Napoleonovy ledviny, venuše z Mohuče, mince zpod záchodku, jména na Marsu.

V německém Rostocku otevřeli největší evropské centrum pro výzkum tuleňů. Vědecké pracoviště sídlí v přístavišti jachet ve vyřazené říční lodi a patří k němu pět metrů hluboký "výběh" o rozloze třicetkrát šedesát metrů, kde žije devět tuleňů. Vědci budou zkoumat jejich orientační smysl a také chování. V budoucnu své středisko částečně zpřístupní i veřejnosti; vybrané vstupné použijí na další bádání.

Dánský lékař Arne Soerensen tvrdí, že Napoleona Bonaparta přivedly do hrobu nemocné ledviny; nebyla to ani otrava, ani rakovina žaludku, jak se nejčastěji spekuluje. Přední evropský expert na nefrologii a dialýzu předpokládá, že Napoleon trpěl urinárními problémy od dětství; ty se časem stupňovaly a dokonce negativně ovlivňovaly jeho rozhodovací schopnosti. Pro vojevůdce dost nepříjemná skutečnost.

Místo původně avizované Willendorfské venuše, kterou se nepodařilo zapůjčit, je na výstavě pravěkého umění v brněnském Pavilonu Anthropos vystavena venuše z muzea v Mohuči. Čtyřicet let ležela v depozitáři a její původ je zahalen tajemstvím. Podle německých muzejníků pochází patrně z Dolních Věstonic a do sbírek byla získána v roce 1966 od jakéhosi pana Dolleschala z Prahy. Víc k tomu není známo.

V jihoslovenských Šuranech kopal místní stavebník základy pro přístavbu domku a pod suchou toaletou našel nádobu plnou mincí z počátku 18. století. 1700 tzv. půlturáků z období povstání Františka II. Rákocziho je teď v péči konzervátorů. Odborníkům není jasné, proč byly zakopány - tyto měděné mince neměly ve své době velkou hodnotu. Dnes mají a tak se nálezce může těšit na příjemnou odměnu.

Až v roce 2011 odstartuje ze Země nové marsovské vozítko Curiosity, poveze s sebou na rudou planetu čip, na kterém budou zapsána jména všech Pozemšťanů, kteří o tuto "meziplanetární cestu" projeví zájem. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek NASA a programu Send Your Name to Mars. V poledne 12. června bylo už zaregistrováno přes 173 tisíc zájemců; z toho 1423 z České republiky.

Pramen: ČTK
Vysíláno v Planetáriu č. 25/2009, 20. - 26. června.

Pravidelná rubrika Objevy a události týdne se vysílá na začátku každého Planetária.

autor: frv
Spustit audio