Ochranov neboli Herrnhut – středisko evangelické víry

Pevná místa vratkých dějin 22Dějiny Jednoty bratrské jsou pohnuté. Během rekatolizačního období pronásledovaní bratři utíkají z Čech a Moravy, nejznámější je osud Jana Amose Komenského. Exulanté se usazují také v sousedním Sasku, odkud pak podnikají misie. V rozmezí let 1630 až 1640 například do Jižní Afriky, na Ceylon, do Georgie v Severní Americe. Jedním z prvních misionářů je Christian David ze Ženklavy, jehož misijní cesta vedla do Grónska. Osud někdejších exulantů v Horní Lužici a současnost Jednoty bratrské přibližuje pořad Ondřeje Vaculíka a Aleny Zemančíkové "Ochranov neboli Herrnhut - středisko víry Jednoty bratrské".

Ochranov neboli Herrnhut a Nísky nám představí Konrad Fischer, ředitel vlastivědného muzea v Herrnhutu a pastor Karel Evžen Langerfeld. Texty Jana Amose Komenského čte Bob Pacholík. Režie Teresie Bečková, mistr zvuku Tomáš Gsöllhofer.