Padli v bitvě o rozhlas

28. duben 2015

Vytváření seznamu padlých v bojích o rozhlas a pamětní deska na jejich počest prošly pohnutým vývojem. Ovlivnil ho divoký vývoj po květnových bojích i nepříliš koordinovaný a hlavně politicky ovlivněný výběr hrdinů po nástupu komunistického režimu. Dlouhá desetiletí se pak o skutečný seznam padlých a jejich osudy téměř nikdo nestaral. O to větší překvapení nastalo, když v letech 2014 a 2015 objevili nadšenci a spolupracovníci Českého rozhlasu desítky jmen dalších hrdinů, kteří za náš rozhlas položili své životy.

První pamětní deska padlým v bitvě o rozhlas byla odhalena na budově rozhlasu na Stalinově (Vinohradské) třídě 23. května 1948. Celkem 89 jmen na tuto desku vybralo tehdejší sdružení Bojovníci rozhlasu. Jeho členem se mohli stát jen lidé, kteří prokázali, že aktivně působili v bojích o rozhlas ve dnech 5.-9. května 1945. Každý musel vyplnit dotazník o bojové činnosti, v němž uváděl místo, čas a průběh svého nasazení. Dále bylo třeba doložit jména a adresy svědků. Tyto údaje byly následně předány příslušné prověřovací komisi, která definitivně určovala, kdo může být přijat.

Legitimitu a reprezentativní charakter spolku zásadně zpochybnila garnitura Klementa Gottwalda. Sdružení Bojovníci rozhlasu evidovalo k 1. lednu 1948 celkem 1102 členů. Po únoru 1948 bylo ale z politických důvodů vyškrtnuto ze seznamu 468 osob. O jménech na desku pak rozhodovali členové jednající podle intencí komunistického režimu. Naopak ti, kteří upadli v nemilost jako velitel Pražského povstání generál Karel Kutlvašr, už v té době začali být stíhaní. Politizace povstání po roce 1945 a hlavně po roce 1948 nadlouho zmrazila jediný „správný“ výklad květnové historie a znemožnila kritické zkoumání historických pramenů.

Český rozhlas napravuje chyby minulosti

V roce 2014 zahájil Český rozhlas pátrání po hrdinech a dalších padlých v bitvě o rozhlas, kteří byli v minulosti záměrně nebo z jiných důvodů opomenuti. Začátkem roku 2015 se do tohoto výzkumu zapojili i historici z Vojenského historického ústavu a Muzea Policie ČR. Jejich práce představuje stovky hodin pátrání, rozhovorů, porovnávání informací a analýz.

Nejdůležitější zdroj představují zápisy v matrikách zemřelých z území hlavního města Prahy. Dále jsou to kartotéky padlých, raněných, nezvěstných a neidentifikovaných, vzniklé působností Kriminální služby a uložené ve Státním oblastním archivu Praha. Seznam padlých sestavilo také Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš v likvidaci, který je uložený ve Vojenském ústředním archivu. Stavební úřad Magistrátu Hlavního města Prahy vyhotovil pro budování pomníčků padlým vlastní soupis se zákresy míst úmrtí. Tyto plány jsou uloženy v Archivu Hlavního města Prahy, kde se nachází sbírka ohledacích listů. Tyto generální seznamy se navzájem překrývají jen do určité míry. Mozaiku informací o mužích a ženách, kteří položili své životy v bojích o svobodný rozhlas jsme skládali i z Archivu ČRo, z Muzea Policie ČR, ze soukromých archivů, pozůstalostí a z dalších dokumentů.

Do dubna 2015 objevil tým zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu dalších 81 verifikovaných jmen lidí, kteří padli přímo v boji nebo v důsledku bojů o rozhlas v roce 1945. Český rozhlas ale nehledá jen jména, ale také lidské osudy, které se za nimi skrývají. Výzkum pokračuje i nadále a výsledky průběžně doplňujeme na webu Bitva o rozhlas.

Nová pamětní deska

Nově objeveným hrdinům a dalším obětem bitvy o rozhlas odhalí Český rozhlas pamětní desku 5. května 2015. Bude umístěná pár metrů od té první z května 1948, ve vstupním prostoru do foyer ve hlavním vchodu do rozhlasu ve Vinohradské 12. Na desce je symbolicky ponechán prostor pro případný další zápis, kdyby se podařilo ještě objevit další jména.

Elektronickou pamětní deskou na poctu všem hrdinům v bitvě o rozhlas jsou tyto stránky. V elektronickém memorialu Hrdinové a oběti najdete všechna dosud objevená jména lidí, kteří v bojích o rozhlas položili své životy. Za těmito jmény se snažíme rozkrývat i lidské osudy. Modrá barva písma ve jméně značí aktivní link na článek, ve kterém se dočtete informace, které jsme získali.

autoři: Alexandr Pícha , Tomáš Jakl
Spustit audio