Páter František Lízna a jeho poutě

Je to muž, kterého na ulici snadno přehlédnete. Svou nenápadnou, všední postavou sotva přitáhne vaši pozornost. Jeho životní příběh ale ční vysoko nad jiné. Pronásledovaný disident, chartista a jezuitský kněz František Lízna.

Po příchodu svobody nabídl všechny své schopnosti vězňům a lidem, kterým ani pád zločinného režimu neotevřel cestu z okraje společnosti. A se stejnou zarputilostí - s níž se kdysi postavil komunistickému bezpráví - zápasí nyní se smrtí. Zatím vítězně.

Zhoubné nemoci se vzepřel po svém: věren heslu, že chůze uzdravuje, přešel pěšky Evropu od břehů Atlantiku až na pobřeží Černého moře. 5925 kilometrů odšlapal do posledního metru "po svých". Celkem v pěti etapách. Z té závěrečné, která měřila 1600 kilometrů, se zrovna vrátil.

Páter František Lízna a jeho hospodyně Josefka