Patriarcha Kiril a národní sebeuvědomění Rusů

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ruský patriarcha Kirill při setkání s čínskými novináři

K vlastenectví v atmosféře sílící mezinárodní izolace Ruska vyzývá i tamní pravoslavná církev. O svátku Kazaňské ikony Matky Boží a při příležitosti Dne jednoty lidu, který připadá na 4. listopad, patriarcha moskevský a vší Rusi Kirill po pobožnosti v chrámu Nanebevzetí Bohorodičky prohlásil, že případný pokles životní úrovně v Rusku by se rozhodně neměl dotknout národního sebeuvědomění Rusů.

„Jsme vystaveni nevyhlášené válce,“ konstatoval patriarcha Kirill v reakci na západní ekonomické sankce, sužující Rusko stále silněji, a pokračoval:

„Rusko se vnějšího nepřítele nikdy neděsilo, vždy jsme ho porazili, a to dokonce i v situaci, kdy jsme byli mnohem slabší… Nejděsivější pro celou matičku Rus je vždy zmatek v lidských myslích i srdcích. Stejně jako uměli chaos ve vědomí překonávat naši předci, a dokázali to nejednou, stejně, jako mobilizovali všechny síly, aby vzdorovali jakémukoli nebezpečí, musí i dnešní generace úspěšných Rusů předvést stejnou vnitřní sílu, jakou vynikali naši prapředkové.“

V až nečekaně militantní úvaze patriarcha Kirill konstatoval, že Západ zhoršuje ekonomickou situace Ruska záměrně, protože tamní politici dobře vědí, jak citliví mohou být velmi četní Rusové na to, když by jejich každodenní spotřeba měla kvůli vnějším vlivům poklesnout:

„Kam těmi sankcemi míří? Především na to, aby lidé přestali přemýšlet o celonárodním údělu a začali se starat každý sám o sebe,“ je přesvědčen hlava Ruské pravoslavné církve Kirill.

S ohledem na zmíněný Den jednoty lidu, připadající na 4. listopad a připomínající vítězství ruské domobrany pod vedením Minina a Požarského nad polsko-litevskými vojsky, která předtím obsadila Moskvu, Kirill připomněl, že právě tohle se stalo v tzv. době zmatků na počátku 17. století:

„Co jsme tehdy viděli?“ ptá se ruský patriarcha a hned si odpovídá: „Chaos a všeobecné zmítání, protože tu panovala bída, násilí a zvůle, kdy po cestách bloudily bandy loupežníků, kdy každý útočil na každého, každý loupil a vítězil ten silnější, znovu útočil a mysl všeho lidu byla beznadějně zastřená.“

Kirill vyslovil názor, že „nejlepším lékem proti chaosu je probuzené národní sebeuvědomění“ a v každém případě dokázal, že pravoslaví, které se v dnešním Rusku stalo ideologickou náhradou za zrušený komunismus, plní přesně to, co od něj Putinův Kreml očekává.