Pavel Vošalík o katolické církvi a humanitární pomoci

26. červenec 2008

Česká republika má při Svatém stolci nového velvyslance. Stal se jím Pavel Vošalík. Před odletem z Česka mluvil s kardinálem Miloslavem Vlkem o aktuálních otázkách, které souvisejí se vztahem Vatikánu a Česka. Samozřejmě dominuje smlouva mezi naší zemí a Vatikánem a připravovaný zákon o majetkovém narovnání. Rozhovor se dotkl také otázek charitativních a pomoci třetímu světu. Dialog o tom, jak pomoci potřebným, považuje Pavel Vošalík za naléhavé téma naší doby a za svůj důležitý úkol velvyslance při Svatém stolci.

Pavel Vošalík není žádným diplomatickým nováčkem. Má za sebou mise v Kanadě a v Jihoafrické republice a pěti dalších zemích regionu. Absolutní profesionalita ovšem neznamená, že by Pavel Vošalík neprožíval svou službu v diplomacii také srdcem. A ze všeho nejraději vzpomíná na Afriku.

"Já si skoro myslím, a to při veškeré hluboké úctě a náklonnosti ke Kanadě, kde jsem sloužil teď naposledy a odkud přejíždím do Říma, že ta africká mise byla pro mé působení při Svatém stolci nesmírně důležitá. Byla nesmírně inspirující misí. Misí, která mi pomáhá nacházet další rozměr mého budoucího působení při Svatém stolci. Já jsem pevně přesvědčen, že má africká zkušenost, ať již nabytá během mise v Africe, anebo potom během mého působení na Ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem mimo jiné měl na starosti rozvojovou a humanitární pomoc - že tyto zkušenosti mi vlastně ukazují, že žijeme v obrovském blahobytu. A to nám možná trošku zakrývá oči, takže nevidíme, že vedle nás žijí lidé, kteří naléhavě potřebují naši pomoc."

Názor na to, co je potřebné a důležité, promítá Pavel Vošalík i do vize svého diplomatického působení při Svatém stolci. Je to hledání společných témat, která opouštějí zaběhlé stereotypy, které se každému vybaví, když se řekne "velvyslanec ve Vatikánu". V našem případě tedy nejen česko vatikánská smlouva a zákon o restituci církevního majetku, ale širší, internacionálnější témata.

"Já jsem přesvědčen, že dialog o otázkách, jak pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy hladovějícím, nemocným, lidem žijícím v nesmírné bídě, to jsou témata, která nás spojují. To je téma, které už svou podstatou potřebuje být konzultováno a koordinováno. Protože pomoc, která přichází z různých zdrojů a která není koordinována, v konečné fázi nemusí být skutečnou pomocí, ale může naopak způsobit řadu potíží."

Katolická církev je velmi významným hráčem na poli pomoci v zemích třetího světa. Díky četným misiím je pro pomoc potřebným institucionálně vybavena, říká Pavel Vošalík. Užší dialog o této roli katolické církve je jedním z cílů jeho služby velvyslance při Svatém stolci.

autor: ehů
Spustit audio