Petice za prošetření dění v brněnské mešitě

Už více než měsíc občané podepisují petici, aby státní orgány prošetřily, co se děje v brněnské mešitě. Koncem loňského roku se totiž na veřejnost dostaly tajně pořizované nahrávky tamních kázání se silně antisemitským obsahem. Pobouřili nejen židovskou komunitu, ale i širší českou veřejnost. Petici podepsalo už téměř 400 lidí. Mezi nimi např. i houslista Václav Hudeček nebo moderátor Petr Novotný a podpořil ji i kardinál Dominik Duka.

Koncem loňského roku se na internetu objevilo několik zvukových záznamů pátečních kázání z brněnské mešity. Tamní kazatel Lukáš Větrovec v nich mimo jiné říká: „Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům.“ A pokračuje:

„Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho.“

Tento citát z náboženské literatury islámu, který je mimo jiné obsažen i v chartě palestinského Hamasu, pobouřil Federaci židovských obcí.

„Zmíněné výroky považujeme za otevřenou výhrůžku českým Židům jako jednotlivcům i židovskému společenství jako celku,“ stojí v prohlášení Federace židovských obcí s datem 12. prosince 2011. Předseda brněnské Islámské nadace Hasan Muneeb Alrawi k tomuto uvádí:

Brněnská mešita

„To je jen citace starých textů, za kterou jsme už tehdy na místě toho Větrovce pokárali, ačkoli nikomu nevyhrožoval a nevyzýval k žádnému násilí. On jenom recitoval staré proroctví, vypůjčil si je, protože hovořil o tom, co se odehrávalo během izraelské agrese do Gazy.“

Nicméně Větrovcových nahrávek v podobném duchu bylo na internetu zveřejněno vícero.

„Já stojím za tím, že v tomto kázaní i v té další nahrávce, co tam je, Větrovec hned jasně dodal, že tento výrok se nevztahuje na každého Žida, ale že je proti těm, kteří utlačují nebo zabíjejí muslimy. Naší komunitou to k žádnému extremismu nepohnulo, jak se to tady někdo snaží podávat,“ říká Alrawi.

Brněnští muslimové tvrdí, že jde o ojedinělou záležitost externího kazatele a že nahrávky pořídil bývalý člen jejich komunity Lukáš Lhoťan, po té, co se s nimi nepohodl, navíc už před dvěma lety. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus k tomu připojuje:

„Víte, ono je úplně jedno, jestli to bylo před dvěma lety, před rokem, před čtrnácti dny. My samozřejmě nevíme, jaká je situace dneska, a můžeme pouze doufat, že skutečně k té nápravě došlo. Pro nás ale už ten samotný ten fakt, že vůbec takovýto názor, jakkoli může být vytržen z kontextu, který je prezentován na veřejnosti - a vycházíme z toho, že takovéto bohoslužebné shromáždění je veřejností, vůbec může zaznít, to je pro nás alarmující.“

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), což je křesťanská organizace založená v roce 1980 na podporu židů, se na konci ledna připojila k židovskému protestu a rozběhla petici za prošetření dění v brněnské mešitě. Více předseda české pobočky Mojmír Kallus:

„Tam zaznívaly výroky, které se podle našeho názoru dají pochopit jako podněcování k nenávisti vůči rase a náboženství, čili je to veřejné hanobení ve smyslu trestního zákoníku, a pak je tu také otázka, nakolik jsou tyto projevy náhodné nebo systematické, protože potom by se mohlo jednat i o porušení zákona o církvích ze strany Islámské nadace v Brně. My chceme tou peticí získat pozornost veřejnosti a dát najevo příslušným orgánům činným v trestním nebo správním řízení, že v této společnosti jsou lidé, kteří to považují za závažnou věc a že budeme trvat na tom, aby se ty věci důsledně vyšetřily. Ta naše historická zkušenost ukazuje, že takové projevy si skutečně zasluhují razantní reakci.“

Vyjádření Lukáše Lhoťana k odvysílanému příspěvku:
http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/249145/Jak-to-je-s-sirenim-antisemitismu-v-brnenske-mesite.html