Petr Brod dostal Cenu česko-německého porozumění

16. prosinec 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Petr Brod (vpravo) při přebírání Ceny česko-německého porozumění 2012 v Brémách, vlevo je Peter Becher

Nadace Brücke/Most udílí každoročně v rámci Dnů české a německé kultury Cenu česko-německého porozumění. Jejím držitelem se minulý měsíc stal v Brémách publicista Petr Brod.

Já především gratuluji k ocenění, které jste získal. Jak to vlastně bylo?

Petr Brod: „Děkuji za ocenění! Bylo to tak, že mě někdo navrhl porotě, která se sestává ze zástupců sedmi organizací, jež jsou činné na poli česko-německých vztahů, a to jak politických, tak kulturních. Kdo to přesně byl, to nevím. Mám podezření na někoho ze spolku Adalberta Stiftera, což je sudetoněmecký kulturní spolek, který má sídlo v Mnichově a je na tomto poli činný už několik desetiletí. Je to spolek ve svém zaměření velmi liberální, který v posledních dvaceti letech hodně spolupracuje s českými organizacemi. A prostě z tohoto návrhu zřejmě vzešel všeobecný konsensus, takže mi ta cena byla udělena vlastně sedmi různými organizacemi zároveň.“

Co znamená ta cena?

Petr Brod: „Ta cena znamená uznání pro osobnosti z nejrůznějších sfér veřejného života, a to jak na české, tak na německé straně, které se nějakým způsobem zasloužily o zlepšení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Německem, a to činností nejrůznějšího druhu. Mezi vyznamenanými byli už vědci, publicisté, politici, spisovatelé atp. Vždycky je ta cena udělená jednomu Čechovi a jednomu Němci zároveň. Mým spolunositelem letos byl významný německý publicista Jürgen Serke, bývalý novinář a reportér ilustrovaného magazínu Stern a sběratel uměleckých děl, které jsou nějakým způsobem spojeny s pronásledováním umělců, zvláště spisovatelů, totalitárními režimy ve dvacátém století. V našem prostředí je nejvíce známý knihou Böhmische Dörfer, která vyšla pod tímto německým titulem česky a která mapuje německy psanou literaturu z českých zemí.“

Petr Brod při přebírání Ceny česko-německého porozumění 2012 v Brémách, vpravo Rosa Jaisli

Není paradoxní, že tuto cenu, která je o německo-českém přátelství, nebo porozumění, dostane Žid, tedy Vy?

Petr Brod: „Já myslím, že to není vůbec nijak paradoxní nebo pozoruhodné v tom smyslu, že ta tradice Židů, kteří zprostředkovali mezi kulturami Německa a Českých zemí, je velice stará. Vy samozřejmě narážíte na to, že holocaust, který přišel z Německé říše, že hitlerismus, nacismus atd. vytvořili hlubokou césuru v myšlení zdejších Židů co se týče vztahů k Německu. Ale já bych spíš rád navazoval na to pozitivní v té tradici židovského zprostředkování mezi Čechy a Němci. Připomeňme taková jména jako Pavel Eisner, Otokar Fischer, kteří byli nejenom významnými překladateli, ale také skutečně zprostředkovateli všeho dobrého, co k nám z německé kultury přicházelo.“

Vy jste člověk velice a velice činný, ale teď už jste na volné noze. Jaké máte plány do budoucna?

Petr Brod: „Já jsem takový, řekněme, oportunista. Já beru to, co přichází a co mě zajímá a nějaké velké plány nemám. Ale každopádně chci nadále spolupracovat např. s mladými vědci, kteří píší disertace z oboru židovských dějin v českých zemích, což je také často téma pro česko-německé porozumění nebo o česko-německých vztazích a já rád tyto disertace čtu a vyjadřuji se k nim, to mi dělá velkou radost. Takže myslím, že v tom budu pokračovat.“

autor: Jan Jelínek
Spustit audio