Petrovo zapření a scéna Ježíše před Pilátem

15. červen 2014

Biblický text: Markovo evangelium 14,66-15,20a; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

V 36. dílu rozhlasového výkladu Markova evangelia je předmětem našeho zájmu Petrovo zapření a scéna Ježíše před Pilátem.

Průvodcem je kazatel BJB v Praze Na Topolce Jáchym Gondáš. Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio