Soutěže7. března  2019 v 08:50  

Soutěž o knihu

Freska v Knóssu, správním a politickém centru minojské civilizace - Foto: Juan Manuel Caicedo Carvajal, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0

Freska v Knóssu, správním a politickém centru minojské civilizaceFoto: Juan Manuel Caicedo Carvajal, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0

1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Knihu Erika H. Clinea z produkce nakladatelství Vyšehrad můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku:
 

S úpadkem civilizace na konci doby bronzové možná souvisí i události tzv. trojské války, které známe v nejstarší podobě z Homérova eposu „Ilias“ z 8. století před Kristem. Napište nám, kde přesně se nacházejí trosky města, považovaného dnes za Homérovu Tróju, a kdo, jak a také kdy je pro vědu objevil? 

Na vaše odpovědi čekáme až do neděle 24. března. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu, v rubrice Historie a civilizace

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA MINULOU OTÁZKU:
O vodnících je z českých pohádek a pověstí známo, že se rádi proměňují – berou na sebe podobu lidí, věcí, ale také některých zvířat. Napište nám, v jaké zvíře se prý vodníci proměňují nejčastěji?
Vodníci se prý nejčastěji proměňují v koně, především bělouše bez spodního pysku, nebo vraníka, jemuž z očí srší jiskry. Ojediněle se mohou proměnit také v koně s rohem na hlavě, napůl chlupatou a napůl holou kobylu, případně hříbě. Mohou se vyskytnout i jako nadpočetný kůň ve stádu.
Knihu Pavla Šidáka „Mokře chodí v suše. Vodník v české literatuře“ od nás za správnou odpověď dostane pan Pavel Hejtmánek z Hodonína… Gratulujeme. 

Knihovna - Foto: Stanislav Peleška

KnihovnaFoto: Stanislav Peleška

  

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také na našem webu. 

Pořad: Planetárium  |  Stanice: Sever
Čas vysílání: neděle 09:05  |  Délka pořadu: 55 minut  
 

Soutěže

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas