Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy

7. květen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Logo

Biblický text: Žalm 71,16-24; Host pořadu: Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina;
tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat.

Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval
a já dosud oznamuji tvoje divy.

Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj,
dokud neseznámím toto pokolení se skutky své paže
a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.

Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá,
vykonals veliké věci.
Bože, kdo je tobě roven!

Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení
a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.

Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.
A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu,
Bože můj, za tvoji věrnost, s citarou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele.

Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy,
i má duše tebou vykoupená.
A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti hovořit každodenně,
budou se rdít hanbou ti, kdo mi strojili zlé věci.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio