Po židovském novém roce následuje 10 dní pokání vrcholících Dnem smíření

24. září 2017

Uprostřed tohoto týdne židé oslavili nový rok a příští pátek večer pro ně začne Jom kipur – čili Den smíření. Jedná se o nejslavnostnější událost v židovském kalendáři. Podle tradice Bůh v tento den zapisuje jména lidé do jedné ze dvou knih – do seznamu dobrých či špatných a podle záznamů bude po smrti jedince rozhodnuto, zda vstoupí do ráje či do pekla.

Studenti etnomuzikologie na pražské Fakultě humanitních studií se celý minulý týden seznamovali s židovskou hudbou. V rámci letní školy také navštívili Židovskou obec v Praze, kde jim rabín Michael Dushinsky předváděl zpěvy pro Jom kipur. Lektorka kurzu Essica Marksová ze Zefat Academic College v Izraeli říká.

Essica Marksová: „Celý měsíc jsou teď svátky. Začíná to svátkem Roš ha-Šana, pak je Jom kipur a nakonec Svátek stánků Sukot. Roš ha-Šana je první svátek, kdy se troubí na šofar.“

Zuzana Jurková (vpravo), Essica Marksová (druhá zprava) a rabín Michael Dushinsky (vlevo) na návštěvě Staronové synagogy v Praze v rámci letní školy o židovské hudbě

Šofar je starobylý hudební nástroj z dutého zvířecího rohu, zpravidla beraního. Během Dne smíření je zakázána veškerá práce a svátek má v Izraeli velmi zvláštní atmosféru i v moderní době.

Essica Marksová: „Jom Kipur je velmi zvláštní. Všechno je kompletně zavřené a lidé vůbec nejezdí v autech. O šabatu ještě hodně lidí auty jezdí, ale na Jom Kippur nepoužívají auta ani lidé, kteří nejsou nábožensky založení. Celá země je ponořená do ticha, což je odlišné od jiných zemí. Rádio od dvou hodin až do konce svátku Jom Kippur nevysílá, vůbec nic, všechno je v tichu.“

Většina lidí chodí do synagog a se svátkem Jom kipur je spojen i celodenní půst.

Essica Marksová: „Ne všichni chodí na celé bohoslužby, protože většina lidí drží půst, který je hodně těžký, neboť většinou je obrovské horko. Myslím, že většina lidí, kteří nejsou moc nábožensky založení, jde na zahájení svátku a pak na jeho zakončení. Ale do synagog chodí i hodně lidí, kteří nejsou věřící, protože je to den, kdy je to zvykem.“

Po židovském Novém roce následuje deset dnů pokání, kdy si má každý věřící dát do pořádku svědomí, smířit se s Bohem i s lidmi a vyrovnat dluhy. V předvečer svátku Jom kipur se pak v synagoze zpívá aramejská píseň Kol nidrej / Všechny sliby. Ta slouží k zrušení slibů a závazků mezi člověkem a Bohem, ale nikoliv mezi lidmi. A jak vysvětluje rabín Michael Dushinsky, jednou z povinností při Dni smíření je půst:

Michael Dushinsky: „To znamená nejíst, nepít, nemít sexuální styk a nechodit v kožených botách po dobu dvaceti pěti hodin. Půst začíná tak necelou půlhodinku před setměním a končí druhý den zhruba deset minut po setmění, což dohromady znamená asi 25 hodin půstu.“

A s jistou dávkou humoru rabín Dushinsky dodává:

Rabín Michael Dushinsky předvádí klanění vkleče až k zemi, které se provádí na Jom kipur

Michael Dushinsky: „Těch pět modliteb denně máme jako muslimové, ale my to nepřeháníme – 5x denně se modlíme jen jednou v roce. A mimochodem – na Jom Kippur se také klaníme vkleče až k zemi.“

Letošní Jom kipur začne v pátek 29. září po západu slunce a skončí v sobotu 30. září.

Spustit audio