Pohádkový svět vyřezávaných betlémů z Třeště

25. prosinec 2010

K vánočnímu období neodmyslitelně patří betlémy, které jsou nejen inscenací biblického příběhu, ale také obrazem života, oblečení a tužeb prostého lidu. A my vás teď chceme pozvat na výstavu věnovanou dvousetleté tradici vyřezávaných betlémů z Třeště. Můžete ji navštívit v prostorách Jindřišské věže v Praze, kde bude otevřena až do Hromnic, čili do 2. února.

Tradice betlémářství v Třešti na Českomoravské vrchovině sahá do počátku 19. století. Základními komponenty třešťských betlémů jsou většinou středově umístěná zbořeniště, kde je rodiště Spasitele, kolem se pak rozkládá město a volná krajina se stromy, drobnými stavbami selských usedlostí a salaší. Typické je také použití pařezů a mechu. Pařezy budí dojem holých rozeklaných romantických skal a mech zdání zelených lučin a pastvin pro pasoucí se stáda oveček. V pražské Jindřišské věži se výstava třešťských betlémů koná už potřetí, jak uvádí její kurátorka Lucie Dolfi:

Středově umístěné zbořeniště na třešťském betlému

„Letošní ročník jsme udělali jako poctu třešťským betlémářům, kdy je tu fotografická výstava, která vás provede prací těch řezbářů, a zároveň ve druhém patře můžete vidět betlém ve tvaru U, který je největší z těch, které jsme tu dosud měli.“

Výstavu třešťských betlémů v Jindřišské věži zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka.

Arcibiskup Dominik Duka na zahájení výstavy Třešťských betlémů

„Já myslím, že si můžeme vážit vůbec toho, že se zachovává jednak takováto tradice, jednak lidové řemeslo, které je de facto až uměleckým řemeslem, a že nám to pomáhá vytvářet tu radostnou atmosféru Vánoc.“

Třešťské betlémy ovšem můžete vidět nejen na podobných výstavách, ale i přímo v domácnostech jejich tvůrců. Je to zajisté nevšední zážitek, jak popisuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, která pochází z kraje Vysočina:

„Když tam opravdu přijdete a vidíte, jak v obytné místnosti či v ložnici nainstalují svůj betlém aby ho mohli předvádět, jak ho každý rok znovu rozeberou úplně do posledního dílu včetně mechu, kořenů a všeho, co nasbírali, celý ho znovu přestaví, dají mu novou podobu – tak to je až dojemné.“

Svou první zkušenost s návštěvou domácností betlémářů v Třešti líčí kurátorka Jindřišské věže Lucie Dolfi takto:

Kastelánka Jindřišské věže Lucie Dolfi

„Absolutně jsem netušila, že se mi otevře ráj betlémů, kdy jsme začali chodit od místa k místu. Ten zázrak, který mě absolutně překvapil, úplně pojmul, dostal, obklopil a způsobil to, že jsem se do toho zamilovala, bylo už jenom to, že ti takzvaní obyčejní lidé vás pustí až do své kuchyně, ložnice, předsíně, v podstatě kamkoliv, kde ten betlém je. Strašně rádi si s vámi povídají, řeknou vám jakoukoliv historii, historku, osobní povídání. Je to neuvěřitelně pohádkové na dnešní rychlou dobu.“

Domácnosti třešťských řezbářů můžete navštívit od 25. prosince do 2. února. Adresy najdete na internetových stránkách třešťské farnosti www.tre-fa.cz anebo přímo v Třešti v Informačním centru nebo v prostorách výstavy Spolku přátel betlémů.

Spustit audio