Pojišťovací smlouvu čtěte odzadu

24. červen 2011

Na dovolenou do zahraničí bez pojistky vyrazí opravdu jen hazardér. Pro auto nám stačí povinné ručení, nezapomeňte si tedy doma platnou Zelenou kartu. Máme-li své auto rádi, pak máme zpravidla i havarijní pojištění. Jedete-li s kamarády, nebo víte, že budete brát třeba stopaře, je dobré mít také pojištění sedadel.

Pokud jde o auto, jedná se zpravidla jenom o plechy. Daleko závažnější jsou škody na zdraví. Tady se najdou tací, kteří spoléhají na takzvané Evropské zdravotní pojištění, tedy na svoji kartičku zdravotní pojišťovny.

„Pojištění EHIC (European Health Insurance Card) stačí pouze na pojištění léčebných výloh, stáváte se pojištěncem dané země. Nezahrnuje repatriaci, jazykovou vybavenost asistenční služby, odpovědnost nebo zavazadla jako komerční cestovní pojištění. Je tam vysoká spoluúčast podle toho, jakou smlouvu má uzavřenou klient dané země. Nedoporučujeme to jako jediné pojištění,“ vysvětluje Jana Slavíková z pojišťovny Allianz.

Toto základní pojištění navíc platí pouze ve státních zařízeních. Škoda na zdraví se přitom v případě dopravní, ale i jakékoliv jiné nehody značně prodraží. „Při tomto základním zdravotním pojištění je velmi vysoká spoluúčast, standardně deset procent,“ upozorňuje na rizika Pavel Ronovský z Toppojištění.cz.

Zjednodušeně se dá říct, že vše kromě první pomoci si zaplatíme dodatečně sami. Pozor také na chronická onemocnění a na případné problémy s nimi. „Pokud trpíte celý život diabetem, to je klasické chronické onemocnění, zapomenete si na dovolenou vzít svoje injekce a budete si je chtít nechat u pojišťovny proplatit s tím, že jste si je koupil v lékárně, pojišťovna to určitě odmítne.“

Na cestách nás také zajímá pojištění zavazadel. Jejich krádež nám pojišťovna z naší pojistky uhradí prakticky pouze v případě, že nám byla ukradena z našeho uzamčeného auta. „Zavazadla musí být ukryta. Auto není trezor. Měli bychom je mít v uzamčeném zavazadlovém prostoru, do kterého není vidět, nebo ve střešním boxu.“

Dnes už pojišťovny foťáky, mobily nebo notebooky počítají do běžných věcí a ne cenností, ale pohlídejte si, do jaké výše je máte pojištěny. V případě ztráty zavazadel například při letecké přepravě nebo z hotelového pokoje vám je vaše pojistka k ničemu. Škodu musí zaplatit dopravce nebo ubytovatel. Velmi často také spoléháme na pojištění při půjčování auta nebo motorky v zahraničí.

„Klienti velice často předpokládají, že v rámci pojištění odpovědnosti mají pojištěno i půjčené vozidlo. To se však pletou. Jde pouze o občanskou odpovědnost, takže se vztahuje pouze na člověka. Řízení motorových vozidel, člunů nebo letadel je v absolutní výluce, protože to kryje povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Půjčovna vozidel je vždy pojištěna na pojištění odpovědnosti,“ dodává Jana Slavíková.

Život dokáže tropit hlouposti. Proto při uzavírání pojistky se zajímejme nejen o to, co máme pojištěno, ale hlavně za jakých podmínek nám budou škody uhrazeny nebo spíše neuhrazeny. To se týká například alkoholu nebo drobných přestupků. Smlouvy čtěme v tomto případě tedy vždy odzadu. A když už k něčemu dojde, tak po poskytnutí první pomoci volejme nejprve asistenční službu své pojišťovny.

autor: pgj
Spustit audio