Základní informace pro domácnosti

1. Domácnosti a samostatně žijící jednotlivci mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za jediný rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají.
 
2. Při vlastnictví či držení více přijímačů v domácnosti je povinnost hradit pouze jeden poplatek za jediný přijímač.
 
3. Za jaká zařízení se platí rozhlasový poplatek zjistíte v sekci Co je rozhlasový přijímač?

4. Poplatníci mohou hradit rozhlasový poplatek několika způsoby:
a) přes SIPO, a to do 15. dne kalendářního měsíce,
b) převodem z účtu, a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, do 15. dne zvoleného období.
 
5. V případě hrazení poplatků prostřednictvím služby SIPO je místem pro oznamování změn a přihlašování kterákoliv pobočka České pošty.
 
6. Místem pro oznamování změn a přihlašování poplatníků hradících bankovním převodem je přímo Český rozhlas. Požadavky spojené s řešením evidencí rozhlasového poplatníka nelze vyřizovat osobně. Více v sekci kontakt.
 
7. Nový poplatník je povinen oznámením se přihlásit k placení rozhlasových poplatků do 15 dnů od nabytí přijímače či přijímačů.
 
8. Evidovaný poplatník je povinen oznamovat změny v evidenci do 15 dnů od jejich skutečného vzniku.
 
9. Pro přihlášení nového poplatníka je možné využít i on-line webový formulář.

10. Při porušení povinností poplatníka, vymezených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je provozovatel vysílání oprávněn předepisovat přirážky ve výši 1000 Kč nebo 5000 Kč.
 
11. Od placení rozhlasových poplatků jsou zcela osvobozeny osoby, které jsou postiženy trvalou slepotou nebo hluchotou.
 
12. Domácnosti nebo jednotlivci s příjmem do 2,15násobku životního minima jsou od placení poplatků osvobozeny na 6 měsíců ode dne, kdy doložili své příjmy.
Autor:  Odbor rozhlasových poplatků

Můj účet

Kliknutím vstoupíte do zabezpečené zóny pro registrované uživatele.

Můj účet slouží k nahlížení do historie plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu.

Nemáte ještě účet a chcete mít přehled o svých platbách on-line? Zaregistrujte se:

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas