Pořady k 600. výročí upálení Jana Husa

25. červen 2015

Šest století evropské historie procestoval Jiří Lábus v roli inženýra Václava Brouczka, vynálezce stroje času v rozhlasovém seriálu Putování časem za mistrem Janem Husem. Jak jste ale z vysílání Dvojky a Vltavy zjistili, když se s Husem konečně setkal tváří v tvář, málem ho nepoznal.

Všech 13 dílů putování Ing. Václava Brouczka si můžete kdykoli poslechnout na webu HRDiNA.CZ. Český rozhlas ale k velkému výročí připravil mnoho dalších pořadů. Dokonce i pro děti – v programu Rádia Junior Náš mistr Jan Hus se dozvědí, kdo to byl, co dělal v Kostnici a proč ho tam upálili. Pořad nabízí navíc procházku po nové naučné stezce okolo Husince. Kterého? Toho u Prachatic nebo u Prahy?

Mistr Jan a teplé místečko

Dodnes nevíme, ve kterém z těchto měst se Jan Hus narodil. Cyklus Historie Plus probírá postupně Život reformátora a v následujícím dílu Život po životě vysvětluje proměny, kterými prošlo vnímání Husovy osobnosti za šest set let od jeho smrti. Dobové nahlížení na Jana Husa mělo vliv i na způsob jeho zobrazování, což osvětlí historik Robert Novotný. Ze stránek Martinické bible totiž vykukuje podsaditý plešoun, zatímco pozdější vyobrazení nabízejí portrét vousatého askety.

Závěrečný Život legendy je příležitostí k zamyšlení nad ideologickým nánosem, který Husův odkaz překrýval především po druhé světové válce. Včetně scestného postoje pražského komunistického primátora Václava Vacka, který roku 1945 charakterizoval husity jako pracující lid bojující za nový sociální řád.

Mistr Jan a odvolání

Obdobných témat se dotkne speciál zahraničního vysílání Radio Praha. Místopisné části bude předcházet díl o vnímaní Jana Husa v českém prostředí v 19. a 20. století, včetně jeho významu na formování českého státu. Chybět nebude ani postoj Vatikánu a zmínka o tendenční komunistické interpretaci. Hrdina, který zemřel pro pravdu, by byl asi z dobového překrucování skutečnosti překvapen.

Proto S pravdou opatrně, napomíná minutová hra Martina Konvalinky. Zájemce o historii potěší v husovském programu na Vltavě výňatky ze studie historika Zdeňka Kalisty, četba na pokračování z knihy Františka Šmahela s autorovým komentářem, výňatky z Husovy „Řeči o míru“ nebo duchovní písně, které jsou Husovi také přičítány, spolu s ukázkami z jeho listů v literárně-hudebním pásmu „Potil se potem krvavým“.

Mistr Jan a klobouk v ohrožení

Debatu s církevními představiteli a dalšími hosty reprezentují na Vltavě v pamětní den zejména dva příspěvky. Rudolf Valenta, farář Československé církve husitské promluví ve 13:00 v „Letním přemítání o mistru Janovi: Co jsi, co jsi byl, co budeš, vždy uvažuj!“ S plzeňským římskokatolickým biskupem Františkem Radkovským povede diskusi na téma „My a mistr Jan“ Wanda Dobrovská a Petr Veber od 21:05.

Husitský zpěv a osobnost Jana Husa dodnes inspiruje ke vzniku hudebních děl. Za všechny zmiňme oratorium Johan Hus od Carla Loeweho, v české premiéře na Vltavě 6. července od 15:00 v přímém přenosu z kostela U Salvátora. Po 17. hodině následují živě i ekumenická bohoslužba ze Staroměstského náměstí a od 19:30 slavnostní večer k 600. výročí Jana Husa“ v Obecním domě.

„Žena je velvyslankyní ďábla, protože její krása vede člověka pouze ke smilství.“ Tato věta nezní příliš feministicky. Přesto Jan Hus poukazoval na rovnoprávnost mužů a žen před bohem. Husitské ženy pak mnohdy ovládaly Písmo. Podle jakési zmínky dokonce jedna sepsala spis na Husovu obranu. I v olomouckém regionálním vysílání se objeví žena znalá Písma. Pozvání na 6. července od 11:07 totiž přijala místní farářka Církve československé husitské. Zásadní i neznámé momenty ze života umučeného velikána připomene Jan Zítka v pořadu „Jan Hus - příběh českého kazatele“ od 11:07 na programu středočeského Regionu.

autor: Eliška Aguirre
Spustit audio