Postní plátno - současná umělecká intervence v sakrálním prostoru

11. březen 2012

Postní plátno přidává k půstu těla i půst zraku. Podle starého církevního zvyku zahaluje nejposvátnější část kostela: presbytář a hlavní oltář se svatostánkem po celou dobu postní. Instalace postního plátna je zatím nejvýraznější z řady současných vizuálních intervencí do prostoru akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

S architektem Norbertem Schmidtem a Monsignorem Tomášem Halíkem pořad připravila Teresie Bečková. Zaznívá v něm hudba natočená během salvátorských bohoslužeb.

Spustit audio