Poštovní dokumenty a perzekuce Židů v protektorátu

3. únor 2008

Pronásledování Židů za druhé světové války se stalo předmětem nespočetného množství studií. Nemenší zájem přitahují i autentické dokumenty z období holocaustu. Jedné jejich zvláštní kategorii je věnován internetový projekt Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghettu Terezín v poštovních dokumentech.

Internetový projekt Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghettu Terezín v poštovních dokumentech má za cíl ukázat jednotlivé etapy holocaustu pomocí nejobyčejnějších dokumentů: dopisů, pohledů, dopisnic a poštovních formulářů. Na první banální způsob dokumentace tragického osudu celého jednoho etnika je však nesmírně působivý.

Na webových stránkách projektu mají jednotlivé dokumenty formu filatelistických exponátů, z nichž vznikla celá virtuální výstava. Každý dokument v digitální podobě ve vysokém rozlišení a kvalitě je přitom místně i časově přesně popsán, takže lze bez potíží určit jeho roli v řetězu tragických válečných událostí.

Výstava je členěna do dílčích logických celků. První dokumenty proto dokládají útěk Židů z Němci ovládaného prostoru. Můžeme tak například spatřit i lístek zaslaný dětmi, které zachránil Nicolas Winton, z Británie rodičům do protektorátu.

Korepondence ze zahraničí do ghetta, švédská dopisnice

Druhá část virtuální výstavy Michala Hauzra zachycuje období, kdy v protektorátu vstoupily v platnost protižidovské zákony a související majetkoprávní předpisy. Tehdy byly podniky v majetku Židů potupně označeny jako "Židovský podnik" a byli do nich dosazeni árijští správci. Následovaly transporty Židů z celé Evropy, na jejichž konci byla smrt.

Virtuální filatelistická výstava na webových stránkách zachycuje toto období prostřednictvím korespondence z táborů na území protektorátu, Říše i polského Generálního Gouvernementu.

Role táborů byla různá - shromažďovací, pracovní, tranzitní, a zejména vyhlazovací. Nejvýznamnějším a největším táborem v protektorátu se stalo ghetto v Terezíně. Jeho zřízení v říjnu 1941 předcházel přesun německých vojenských útvarů z města a vystěhování obyvatel. První transport Židů byl do Terezína vypraven 21. listopadu 1941 a během krátké doby bylo ghetto zaplněno. Tento proces dokládá na webových stránkách projektu Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghettu Terezín v poštovních dokumentech řada výjimečných dokladů. Dokreslují opatření německé správy i reakci původních obyvatel. Shlédnout je možno i korespondenci židovských vězňů z prvního období tábora, kdy ještě mohli psát.

Okupační orgány následně zavedly restriktivní opatření, která měla zabránit poštovnímu styku mezi vězni a vnějším světem. Zcela zamezit se mu však nepodařilo. Virtuální výstava to dokládá na řadě příkladů a dává též nahlédnout do složitého procesu, který provázel zasílání potravinových balíků do Terezína.

Pestrost židovského společenství internovaného v terezínském ghettu je doložena korespondencí z 15 zemí Evropy, Afriky i Asie. Takto reprezentativní komplet představuje skutečný světový unikát.

Poslední část virtuální výstavy přístupné prostřednictvím internetu tvoří lístky a dopisy osvobozených vězňů, v nichž se odrážejí prožité útrapy i radost z osvobození.

Autor virtuální filatelistické výstavy i tohoto článku Michal Hauzr se této problematice věnuje více než 25 let a své poznatky publikuje v odborném filatelistickém tisku. Jeho výstavu je možno spatřit na adrese www.exponet.info v rámci projektu Japhila, který zpřístupňuje významné filatelistické exponáty sběratelům na celém světě.

autor: Michal Hauzr
Spustit audio