Poutník naděje Jan Pavel II. (1/3): Cesty osobní

Jan Pavel II. patřil k výrazným postavám 20. století. Sehrál významnou roli v politice, přispěl k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.

Přestože vyšel z konzervativního polského katolicismu, dokázal překovávat bariéry uvnitř církve i mimo ni. Jeho pontifikát byl třetí nejdelší v historii církve.

V roce 2011 byl prohlášen za blahoslaveného a příští neděli 27. dubna bude církví zapsán do seznamu svatých. K této události připravil Pavel Hlavatý třídílný cyklus Poutník naděje Jan Pavel II.

První část má název Cesty osobní a hovoří v ní publicistka a překladatelka Petruška Šustrová, politolog Maciej Ruczaj, historik Jaroslav Šebek a redaktor a překladatel Jaroslav Šubrt. Ukázky četli Jan Vlasák a David Schneider. Mistr zvuku Tomáš Gsöllhofer.