Před 68 lety nacisté popravili pravoslavného biskupa svatého Gorazda II.

4. září 2010

Dnes je tomu přesně 68 let co nacisté popravili svatého Gorazda II, biskupa československé pravoslavné církve. Učinili tak v reakci na skutečnost, že se v pravoslavném pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje skrývalo 7 parašutistů, kteří se podíleli na úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kdo byl muž, který byl pravoslavnou církví v roce 1987 svatořečen?

Svatý biskup Gorazd II, občanským jménem Matěj Pavlík se narodil 26. května roku 1879. Původně byl knězem katolickým. Pro svou snahu o reformu římsko-katolické církve – prosazoval například bohoslužby v národním jazyce a zrušení celibátu byl nakonec vyobcován. V září 1921 byl v Bělehradě vysvěcen biskupem pravoslavným. Tehdy také přijal jméno Gorazd. O jeho činnosti před 2. světovou válkou hovoří Jaroslav Šuvarský, děkan katedrálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje.

Jaroslav Šuvarský: „Gorazd byl velký člověk. Byl to člověk, který žil motlitbou. Je to znovuzakladatel cyrilometodějského pravoslaví v našich zemích. Působil v pravoslavné církvi 20 let. A v průběhu těchto 20 ti let se mu podařilo i během hospodářské krize postavit okolo 15 ti nových chrámů, což je velký zázrak.“

Když po okupaci českoslovenští parašutisté vykonali 27. května 1942 úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha, rozpoutali nacisté v Čechách a na Moravě teror. Gorazd původně netušil, že parašutistům poskytli jeho podřízení úkryt v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Dozvěděl se to až těsně po vyhlazení Lidic. Jaroslav Šuvarský dodává:

Jaroslav Šuvarský: „Co je velkého na Gorazdovi? Nevěděl, že jsou tady ti parašutisté, mohl se odpovědnosti vzdát. Ale on 19. června napsal dopisy naší vládě a protektorátu, že bere veškerou odpovědnost na sebe i počítá s trestem smrti.“

V bleskovém procesu byl 3. září 1942 biskup Gorazd skutečně odsouzen k smrti zastřelením a o den později byl rozsudek na Kobyliské střelnici vykonán.

Jaroslav Šuvarský: „Každým rokem 4. září, protože Gorazd byl kanonizován a je naším novodobým světcem, každým rokem konáme v prvé řadě v katedrálním chrámě bohoslužby na jeho památku. Dále se každým rokem scházíme v Národním památníku odboje v Kobylisích, kde Gorazd právě ve 14 hodin 35 minut zahynul.“

Svatořečen pravoslavnou církví v Čechách a na Moravě byl Gorazd v září roku 1987 v Olomouci. 28 října roku 1997 mu pak byl propůjčen in memoriam prezidentem Václavem Havlem Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

autor: Alexander Tolčinský
Spustit audio