Před 75 lety se potopila loď Patria s židovskými uprchlíky

22. listopad 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Loď Patria

Tuto středu uplyne tři čtvrtě století ode dne, kdy se v haifském přístavu potopila loď Patria s židovskými uprchlíky na palubě. Obětí tragédie se stalo 252 mužů, žen a dětí, kteří prchali před hitlerovským terorem a snažili se najít útočiště v Palestině.

„Viděl jsem tu paniku, viděl jsem lidi plavat v moři. /…/ Skočil jsem z deseti nebo patnácti metrů do vody. /…/ Shodil jsem boty, byl jsem bos, měl jsem akorát trenýrky. Nic víc jsem neměl. Plaval jsem na molo, kde byla spousta lidí, mých kamarádů, začal jsem hledat své bratry, našel jsem jednoho. To bylo snad poprvé v životě, co jsme se objali. Teď nám začal dělat starost nejstarší bratr. Ovšem stejnou starost jsme dělali my jemu, který už byl v přístavu. Loď se potom naklonila, klesla a zůstala na dně. Ona se celá nepotopila. Hrozně se chovala malajská posádka, rvali lidem záchranné pásy, pokud je měli.“

Takto hovoří o tragické události v haifském přístavu před 75 lety jeden z pamětníků, jehož výpověď uchovává Židovské muzeum v Praze. V roce 1940, kdy k neštěstí došlo, se již jen nemnoha Židům poštěstilo vystěhovat či uprchnout z nacisty obsazených zemí. Tito běženci namnoze hledali útočiště v historické Palestině, s níž spojovali naději na osobní bezpečí či možnost zapojit se do bojů proti nacistům. Britové jako správci Palestiny však takovému přistěhovalectví nehledě na protižidovský teror v Evropě bránili. Tato jejich politika nakonec vedla ke smrti více než dvou stovek pasažérů z lodi Patria.

Na tuto loď, náležející původně Francii, nechali Britové v haifském přístavu převézt na člunech Židy, kteří sem dvěma plavidly dorazili po strastiplné cestě z Kypru. Parník Patria měl následně dopravit uprchlíky daleko od palestinských břehů na ostrov Mauritius. Za této situace příslušníci židovského ozbrojeného podzemí v Palestině rozhodli, že loď poškodí, aby nemohla odplout. Chtěli tak Brity přinutit, aby nechali pasažéry vstoupit na palestinskou půdu, což by podle tehdejších zákonů znamenalo, že by již odtud nemohli být vypovězeni.

Slibný plán se však tragicky nezdařil. Exploze měla poškodit motor Patrie a způsobit malou trhlinu. Místo toho, jak dále vzpomíná ve své výpovědi pro Židovské muzeum v Praze přímý svědek neštěstí, „nálož, která 25. listopadu vybuchla, udělala do lodi díru čtyřikrát čtyři metry. /…/ Ti lidé z židovských organizací nepočítali s tím, že loď je stará a rezatá…“

Mezi obětmi neštěstí bylo i mnoho československých Židů, jiní se však zachránili. Později, po vstupu do britské armády, dokonce vytvořili skupinu Patria a spolu s dalšími pamětníky dali po válce vzniknout tradici každoročních pietních listopadových setkání. Tato tradice trvá dodnes, a tak i letos Židovská obec v Praze připravila na Novém židovském hřbitově vzpomínku na ty, jejichž útěk za svobodou tragicky skončil v haifském přístavu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio