Cesta roty Nazdar

Většina dobrovolníků byla z řad Sokola - Foto:  autor neznámý, Public domain, Zdroj: ed. R. Chadraba, J. Krása, R. Švácha a A. Horová: Kapitoly z českého dějepisu umění I: Předchůdci a zakladatelé

Většina dobrovolníků byla z řad SokolaFoto:  autor neznámý, Public domain, Zdroj: ed. R. Chadraba, J. Krása, R. Švácha a A. Horová: Kapitoly z českého dějepisu umění I: Předchůdci a zakladatelé

V Bayonne, městu schovaném v podhůří Pyrenejí a na dohled od Atlantiku, složilo 12. října 1914 na 250 Čechů a Slováků slavnostní přísahu věrnosti Francii. Většina mužů, a v některých případech spíše chlapců, kteří se dobrovolně přihlásili do francouzské Cizinecké legie, se rekrutovala z řad Sokola. A právě charakteristický sokolský pozdrav dal celé compagnie – rotě - jméno.

Hrubý odhad počtu Čechů a Slováků, kteří žili v době vypuknutí války ve Francii, se pohybuje kolem 10 000, přičemž celou pětinu tvořila pařížská komunita. Francouzská metropole počátkem minulého století působila jako magnet na umělce z celého světa, Čechy nevyjímaje. A tak mezi dobrovolníky, kteří se už tři týdny po vyhlášení francouzské mobilizace zapsali u pařížské Invalidovny do Cizinecké legie, byli i sochař Otto Gutfreund nebo malíř František Kupka. 

Za práva Republiky a lidskosti do posledního muže 

Rota Nazdar v městě Bayonne v říjnu 1914 před odjezdem na frontu - Foto: Památník odboje ČSR, Zdroj: Baskitské muzeum on-line

Rota Nazdar v městě Bayonne v říjnu 1914 před odjezdem na frontuFoto: Památník odboje ČSR, Zdroj: Baskitské muzeum on-line

Z Paříže putovali na jih do města Bayonne, kde absolvovali výcvik. V jeho závěru složili zmiňovanou přísahu a starosta města jim předal praporec s českým lvem: „Příští svoboda a mír bude i vaše, proto volám vaší budoucnosti srdečně Nazdar!", prohlásil mimo jiné. Už jako součást marocké divize se přesunuli na frontu u Remeše. Šlo o relativně „klidnou oblast“. Přesto si právě zde připsali prvního padlého. Teprve šestnáctiletý benjamínek roty Lumír Březovský zemřel 11. prosince. 

Na jaře 1915 se celá divize vydala do podstatně rušnější oblasti Artois, k městu Arras. 9. května v 6h zahájili Francouzi dělostřelecké ostřelování německých dobře opevněných pozic. V 10 hodin ho následoval útok, kterým byl pověřen pluk Cizinecké legie, jehož součástí byla i česká rota Nazdar. Obtížného až nevděčného úkolu se zhostili se ctí, zároveň ale i obrovskými ztrátami. 42 mužů padlo, dalších asi 100 bylo vážně zraněno. Snížení počtu mužů na méně než polovinu fakticky znamenalo zánik roty. Zbylí přeživší se rozřadili do jiných jednotek Cizinecké legie. 

Infografika - cesta roty Nazdar - Foto: Vladimír Staněk

Autor:  Iva-Hedvika Zýková

Nové články v rubrice

1. světová válka den po dni

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas