Preslia a Živa k výročí České botanické společnosti

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02576024.jpeg

Sté narozeniny České botanické společnosti připomínají mimořádná čísla dvou časopisů – pro odborníky i poučenou veřejnost.

Jak už z našeho pořadu víte, v letošním roce slaví sté narozeniny Česká botanická společnost, která spojuje takříkajíc „pod jednou střechou“ příznivce botaniky z řad odborné i laické veřejnosti. Kromě jiné pestré činnosti, kterou společnost vyvíjí, vydává také od roku 1914 časopis Preslia, pojmenovaný na počest bratří Preslů, významných českých botaniků první půle 19. století. Je to úspěšné a v odborných kruzích celého světa respektované periodikum, psané v jazyce anglickém. Ke svým stým narozeninám připravila Česká botanická společnost mimořádné výroční číslo Preslie, věnované flóře a vegetaci České republiky.
Najdete v něm krátké shrnutí historie výzkumu naší flóry a vegetace, souhrnný přehled její historie od poslední doby ledové, rozrůzněnosti, vegetačních stupňů nebo typů a také základní přehled flóry České republiky a jejího rozšíření. Jeden z článků je věnován nepůvodní flóře a průběhu rostlinných invazí na území České republiky, včetně aktuálního přehledu invazních druhů a postižených stanovišť. Výroční Preslia obsahuje také třetí vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky, seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, aktualizovaný seznam a červený seznam bryoflóry – tedy mechorostů – a také studii o naší lišejníkové flóře. Příznivci botaniky s hlubokým zájmem o věc si opravdu přijdou na své. Výroční Preslia by v jejich knihovně neměla chybět.

Zájemcům, kteří si o botanice chtějí číst v populárnějším duchu a jazyce českém, je určeno rozšířené číslo přírodovědného časopisu Živa, které vyšlo v srpnu. I to je věnováno stému výročí založení České botanické společnosti. Poučíte se z něj o historických změnách areálů rostlin ve střední Evropě, nechybí články o našich lišejnících a mechorostech, ale také o největších klenotech naší přírody – endemitech, tedy rostlinách, které nerostou jinde, než právě u nás, nebo o vegetačních typech, které také jinde na světě nenajdete. V srpnové Živě se dočtete co dala česká botanika světu a v sérii článků se seznámíte i se současnými aktivitami českých botaniků od tropů až po Arktidu. Za zmínku stojí několik příspěvků, věnovaných blízkým vztahům mezi rostlinami a hmyzem.
Když vedle Živy a Preslie připomeneme i mezinárodní konferenci, kterou čeští botanici uspořádali na začátku září, nezbývá než konstatovat, že sté výročí České botanické společnosti oslavili víc než důstojně.

Preslia - obálka mimořádného čísla časopisu České botanické společnosti k jejímu 100. výročí

Preslia. The Journal of the Czech Botanical Society : Časopis České botanické společnosti, 84 (3) 2012. Flora and Vegetation of the Czech Republic : Flóra a vegetace České republiky. ISSN 0032-7786
Živa 4/2012. ISSN 0044–4812

Vysíláno v Planetáriu 37/2012, 8. – 14. září 2012

Rubrika Kniha měsíce se vysílá každé druhé Planetárium v měsíci. Knihu můžete vždy v daném měsíci vyhrát v soutěži Planetária.