Při ničivých povodních v Kambodži pomáhá i Charita Česká republika

12. říjen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02984834.jpeg

Charita Česká republika, oddělení humanitární a rozvojové spolupráce, zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v řadě zemí – ať už ve vlastních misích, tak ve spolupráci s jinými humanitárními organizacemi. A právě s americkou charitou v současnosti pomáhá v Kambodži. Mají tu dva projekty, jeden zaměřený na vzdělávaní postižených dětí a pak aktuální pomoc při ničivých povodních, které přišly právě teď s obdobím dešťů. Telefonujeme přímo do Kambodži Ondřeji Suchánkovi, koordinátorovi Charity pro Kambodžu, abychom zjistili, jaká tam nyní panuje situace.

„Poslední dva měsíce zažívá Kambodža povodně, které se začínají srovnávat s jedněmi z největších povodní, které tu v historii byly a to bylo v roce 1996. V současné době je ovlivněno asi tři čtvrtě rozlohy území v Kambodži, 16 z 24 provincií. Několik stovek tisíc lidí, blíží se to k jednomu milionu, bylo ovlivněno povodní. Kolem desetitisíce rodin bylo vystěhováno ze svých domovů a necelých sto lidí už v tuto chvíli zemřelo.“

Jak známo, Kambodža je země, kde 90 procent obyvatel jsou buddhisté. Jak se tato skutečnost projevuje v životě společnosti?

Z kanceláře Charity Kambodža byl zhotoven provizorní sklad materiální pomoci

„V konkrétním životě Kambodžanů se to projevuje ve vzdělání, protože drtivá většina populace pochází z venkovských oblastí. A tam jedna z mála forem přístupu ke vzdělání jsou buddhistické chrámy, které jsou řízeny buddhistickými mnichy, učiteli. A to je velmi silný prvek v kambodžské společnosti a velmi ovlivňuje tu budoucí generaci.“

Druhým vaším projektem je vzdělávání postižených dětí, to se děje také prostřednictvím buddhistických chrámů?

„Ne, tady konkrétně tyto projekty jsou přes vládní školy, kterých máme v současné době 18 v provincii Takeo, což je jižně od hlavního města Phnompenhu. A tam nehraje náboženství roli ani v tom výběru škol nebo zaměření projektu.“

Třída inkluzivního vzdělávání v Kambodži

A jak se Kambodža vyrovnává s působením Rudých Khmerů?

„Vlastně v současnosti probíhá ještě mezinárodní trestní tribunál, kde se soudí 4 největší špičky tehdejšího režimu Rudých Khmerů a ta společnost je velmi silně ovlivněná tou minulostí. Je tady obrovské procento lidí, kteří jsou psychologicky nebo mentálně ovlivněni posttraumatickým syndromem. Hodně se to přenáší i na ty další generace, nejnovější studie ukazují, že to trauma se přenáší na tu další a další generaci.“

Nakonec ještě taková zajímavost. Pomáhá Charitě v Kambodži to, že současný král Norodom Sihamoni umí perfektně česky protože v Československu 13 let studoval?

„Myslím si, že obyčejní lidé určitě tuto informaci neví. Nemyslím si, že by to bylo nějak všeobecně rozšířeno, že jejich současný král studoval v Československu, ale dá setkat sem tam s někým, který o tom nějaké tušení má, ale myslím si, že to nehraje až tak velkou roli.“

Pomoc lidem zasažených povodněmi v Kambodži můžete i vy, finančním příspěvkem na čísle sbírkového konta: č. 55660022/0800 variabilní symbol 192.

autor: Karel Vepřek
Spustit audio