Příběh dívky, která přežila holocaust

Tento měsíc se na knižních pultech objevila kniha, která mezi ostatními memoárovými válečnými záznamy představuje důležitý počin. Je jí „Deník 1938–1945“ Helgy Weissové s podtitulem „Příběh dívky, která přežila holocaust“.

Helga Weissová se narodila v listopadu 1929 v Praze v asimilované židovské rodině. V prosinci 1941 byla s rodiči deportována do terezínského ghetta a v říjnu 1944 do Osvětimi. Je jedním z mála bývalých terezínských dětí, které přežily holocaust.

Helga Weissová si zaznamenávala ve svém deníku události a zážitky od raného dětství. Její zápisy začínají mobilizací v roce 1938, líčí okupaci a první příkoří, kterých se Židé v protektorátu dočkali.

Následuje život v ghettu Terezín, koncentračním táboře Osvětim, pracovním táboře Freiberg, transport smrti a osvobození Američany v Mauthausenu. Strhující a zároveň mrazivé záznamy končí návratem do Prahy v květnu 1945.

Helga Hošková-Weissová: Chléb na pohřebním voze, Terezín, 27. 12. 1942, akvarel, 165 × 197, PD: 27. XII. 42

Autorka vytvořila současně s deníkem i rozsáhlý soubor kreseb zobrazujících život v ghettu, který je rovněž důležitým a unikátním historickým dokumentem. Výsledné dílo je velmi emotivní a představuje přesvědčivý a pravdivý obraz doby viděné předčasně dospělýma dětskýma očima.

Školní sešit, do kterého Helga po několik let tužkou zapisovala děsivý vývoj událostí i své pocity, zazdil její strýc i s kresbami před transportem Helgy do Osvětimi do jedné z terezínských zdí. Zde se zápisy šťastně dočkaly konce války.

Helga Hošková-Weissová

Kompletní text deníku ozvláštněný zařazením autentických autorčiných kreseb a několika dochovaných rodinných fotografií vychází v České republice poprvé. V zahraničí již byl vydán v Nizozemí a připravuje se jeho vydání ve Velké Británii, Německu, Francii, Norsku, Izraeli, Polsku a Spojených státech.

Po válce Helga Weissová provdaná Hošková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a ve své umělecké tvorbě se věnovala převážně válečné tematice.

Obrázky, které vytvořila během své internace v Terezíně a které doprovázejí její deník, byly publikovány v několika knihách. Své malby a kresby rovněž vystavovala na četných výstavách po celém světě.

V roce 2009 jí byla udělena Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo a 28. října 2009 jí prezident České republiky Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy I. stupně v oboru kultury, umění a vzdělávání.