Příběh dívky, která přežila holocaust

21. říjen 2012

Tento měsíc se na knižních pultech objevila kniha, která mezi ostatními memoárovými válečnými záznamy představuje důležitý počin. Je jí „Deník 1938–1945“ Helgy Weissové s podtitulem „Příběh dívky, která přežila holocaust“.

Helga Weissová se narodila v listopadu 1929 v Praze v asimilované židovské rodině. V prosinci 1941 byla s rodiči deportována do terezínského ghetta a v říjnu 1944 do Osvětimi. Je jedním z mála bývalých terezínských dětí, které přežily holocaust.

Helga Weissová si zaznamenávala ve svém deníku události a zážitky od raného dětství. Její zápisy začínají mobilizací v roce 1938, líčí okupaci a první příkoří, kterých se Židé v protektorátu dočkali.

Následuje život v ghettu Terezín, koncentračním táboře Osvětim, pracovním táboře Freiberg, transport smrti a osvobození Američany v Mauthausenu. Strhující a zároveň mrazivé záznamy končí návratem do Prahy v květnu 1945.

Helga Hošková-Weissová: Chléb na pohřebním voze, Terezín, 27. 12. 1942, akvarel, 165 × 197, PD: 27. XII. 42

Autorka vytvořila současně s deníkem i rozsáhlý soubor kreseb zobrazujících život v ghettu, který je rovněž důležitým a unikátním historickým dokumentem. Výsledné dílo je velmi emotivní a představuje přesvědčivý a pravdivý obraz doby viděné předčasně dospělýma dětskýma očima.

Školní sešit, do kterého Helga po několik let tužkou zapisovala děsivý vývoj událostí i své pocity, zazdil její strýc i s kresbami před transportem Helgy do Osvětimi do jedné z terezínských zdí. Zde se zápisy šťastně dočkaly konce války.

Helga Hošková-Weissová

Kompletní text deníku ozvláštněný zařazením autentických autorčiných kreseb a několika dochovaných rodinných fotografií vychází v České republice poprvé. V zahraničí již byl vydán v Nizozemí a připravuje se jeho vydání ve Velké Británii, Německu, Francii, Norsku, Izraeli, Polsku a Spojených státech.

Po válce Helga Weissová provdaná Hošková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a ve své umělecké tvorbě se věnovala převážně válečné tematice.

Obrázky, které vytvořila během své internace v Terezíně a které doprovázejí její deník, byly publikovány v několika knihách. Své malby a kresby rovněž vystavovala na četných výstavách po celém světě.

V roce 2009 jí byla udělena Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo a 28. října 2009 jí prezident České republiky Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy I. stupně v oboru kultury, umění a vzdělávání.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio