Příliš nabitý Měsíc

Tým amerických vědců vedený Jasperem Halekasem z Kalifornské university zjistil, že měsíční povrch může být nabitý statickou elektřinou až na několik tisíc voltů.

Účastníci příštích výprav by prý mohli dostávat velmi nepříjemné rány a vysokonapěťové jiskření statické elektřiny by je mohlo ohrozit. Stejně by mohlo značně zkomplikovat i pobyt "měsíčních osadníků" a činnost tamních základen. Je známo, že výboje statické elektřiny dokážou vyřadit z provozu elektronická zařízení. Na Měsíci by asi bylo dvojnásob nepříjemné, kdyby například vypadlo ovládání lunárních vozidel, či hlavních dveří měsíční základny. Statická elektřina by vzdouvala oblaka měsíčního prachu, který by pak ucpával přístroje. Třeba i ty, na kterých jsou astronauti životně závislí. Vyprávět by o tom mohli i účastníci mise Apollo, když čistili vysavačem kosmickou loď.
Vědci soudí, že by se měsíční povrch mohl nabíjet od elektricky nabitých částic slunečního větru, např. když Měsíc prochází geomagnetickým polem Země nebo při slunečních erupcích. Odvodili to z poznatků sondy Lunar Prospector, která zkoumala Měsíc v letech 1998 a 1999. Podle nich může elektrostatické pole na povrchu našeho souputníka dosahovat až 4500 voltů. Jasper Halekas uvedl, že toto pole bylo pozorováno nad rozsáhlými měsíčními oblastmi. Teorie praví, že nabité by měly být pouze oblasti na noční straně Měsíce, vědci je však našli i na jeho osvětlené straně.
Vyvstává otázka, jak chránit astronauty? Zatímco průchod Měsíce geomagnetickým polem Země se dá předpovědět, sluneční erupce, které doprovází silné rentgenové a gama záření, nikoliv. Pro jejich detekci je třeba elektronických přístrojů, které však může z provozu vyřadit právě statická elektřina. Procházka po Měsíci během silné spršky částic ze sluneční erupce pak může být pro astronauty smrtelná. Ochrání je jedině kryt či oblek ze speciálního materiálu, jakým jsou před účinky slunečních erupcí chráněny pozemské satelity.

Pravidelná rubrika Mýty, domněnky, objevy a omyly astronomie se vysílá v rámci každého třetího Planetária v měsíci.