Prohlášení presidia Československé akademie věd k okupaci ČSSR

21. srpen 1968

V první den protiprávní okupace Československé socialistické republiky, uskutečněné proti vůli československých ústavních činitelů a všeho lidu, dne 21. srpna 1968, se v časných ranních hodinách sešlo presidium Československé akademie věd.

Presidium ČSAV projednalo situaci a vydalo toto prohlášení:

Československá akademie věd stojí jednoznačně za Dubčekovým vedením strany, legálně zvoleným presidentem republiky Ludvíkem Svobodou a Černíkovou vládou.

Odsuzujeme okupaci Československa vojsky Varšavského paktu, které nemá nic společného se spojeneckými závazky a je hrubým porušením zásad mezinárodního práva, statní suverenity a ve svých důsledcích velmi poškozuje věc socialismu v očích národů celého světa.

Presidiu ČSAV se podařilo navázat spojení s velkou částí členů Akademie a s většinou pracovišť ČSAV. Všichni vyslovili souhlas s tímto prohlášením a podporu všem dalším akcím presidia ČSAV.

Dále odeslalo presidium ČSAV telegram vyslanectví SSSR v Praze:

Vážení soudruzi,
protože nemáme možnost navázat styk se sovětskými vědci, prosíme Vás, abyste předali vedení Akademie SSSR, s níž nás spojuje těsná dlouholetá soudružská spolupráce při rozvíjení pokrokové vědy, náš protest proti násilné, nezákonné a protiprávní okupaci Československa.

Jménem ČSAV podepsali akademik Ivan Málek, akademik J. Macek, člen korespondent J. Pluhař, Ladislav Němec, člen korespondent P. Vodička, akademik J. Filip, člen korespondent B. Rosický, dr. J. Mach, dr. M. Šmidák.

Presidium ČSAV se dále obrátilo na vědce celého světa s výzvou v několika světových jazycích:

Ve chvíli, kdy je naše země obsazena protiprávně okupačními vojáky, obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, abyste všemi prostředky pomohli naší spravedlivé věci.

V Praze dne 21. 8. 1968
Jménem českých a slovenských vědců
Čs. akademie věd

(Prohlášení odvysílala Československá televize 21. srpna 1968 v 8.12 hod.)

autor: Presidium Československé akademie věd
Spustit audio