Protokoly sionských mudrců

19. červenec 2009

Legendární Golem rabiho Lowa měl podle pověsti chránit pražské Židovské Město před úklady nepřátel. V době, kdy Židé museli žít ve svém ghettu v ponižujících podmínkách bezprávné menšiny, jistě mnozí snili o zázračném ochránci. O bytosti na místě trestající násilníky, pomlouvače a intrikány. Uplynulo mnoho set let, o Golemovi již Židé snít nemusí, ale pomluvy a výmysly proti nim neustaly.

Jedním z nejpodlejších protižidovských pamfletů, který od svého vzniku na počátku 20. století šíří antisemitismus, je spis nazvaný "Protokoly siónských mudrců". Vznikl na objednávku ruské státní policie, aby byl vydáván za dokument ze zasedání 1. sionistického kongresu v Basileji roku 1897. Ve skutečnosti "Protokoly" jsou plagiátem - totiž díla francouzského autora Maurice Jolyho "Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem". Tato kniha vyšla roku 1864 v Bruselu, aby odhalila údajné pikle Napoleona III. Obsahuje 25 dialogů zatímco "Protokoly" 24. V 8 případech však "Protokoly siónských mudrců" přebírají - jen se záměnou Napoleona III. za Židy - více než polovinu textu, v 7 celý. Anebo vyjádřeno jinak: Z 2560 řádek jich bylo do protižidovského pamfletu přijato beze změny plných 1040.

Záměrem těch, kdo dali vzniknout "Protokolům siónských mudrců", bylo diskreditovat vznikající židovské národní a politické hnutí v Rusku. V zemi, kde myšlenka na vybudování židovské domoviny v Palestině získala široký ohlas. "Protokoly" ovšem v sílícím židovském národním uvědomění nespatřovaly nic menšího než další stupeň světového spiknutí Židů. Ti měli údajně pod hesly demokracie a svobody slova usilovat o panství nad světem. Co na tom, že se tak jen v jiné podobě oprášila středověká protižidovská obvinění. Tehdy byli Židé osočováni z magických praktik, travičství, šíření moru a snahy zničit křesťanství, o několik století později z vyvolávání chaosu, anarchie, rozkladu náboženství, tradičních hodnot, státu a absolutistické moci. Všichni ti, jimž nebyl po chuti hospodářský liberalismus konce 19. století, vyjádřili prostřednictvím "Protokolů" i svou nechuť k myšlenkám osvícenství, humanity a rovnoprávnosti Židů.

"Protokoly siónských mudrců" posloužily v carském Rusku k zdůvodnění řady krvavých protižidovských pogromů. V nacistickém Německu se staly doporučeným textem každého říšského občana, jak pravila předmluva k vydání z roku 1933, i povinnou školní četbou. Není pochyb, že i kvůli takovéto masové psychologické přípravě mohlo nacistické Německo přistoupit k vyhlazování evropských Židů bez většího nesouhlasu svých obyvatel. Smyšlenka o mezinárodním židovském spiknutí, tentokrát sionistickém, kosmopolitním a buržoazně nacionálním znovu ožila v Rusku před Stalinovou smrtí a u nás během procesů v 50. letech. Kdo by čekal, že fantasmagorické konstrukce o tzv. tajných plánech Židů na ovládnutí světa patří dnes minulosti, byl by překvapen. Ještě v době trvání československé federace vyšly "Protokoly siónských mudrců" na Slovensku a brzy poté v Čechách. Vydavatel sice v roce 1992 čelil obžalobě z trestného činu podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů, ale soudní řízení nakonec skončilo osvobozujícím rozsudkem. Dnes se je možno setkat s "Protokoly siónských mudrců" především na neonacistických webových stránkách. Tento zdroj nenávisti je tak dostupnější než kdykoliv předtím.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio